TNO en UT bundelen robotonderzoek

Alexander Pil
22 juni 2016

TNO en de Universiteit Twente bundelen hun inspanningen op het gebied van robotica in het open innovatiecentrum I-botics. Het nieuw opgerichte Joint Innovation Center for Interaction Robotics moet focus aanbrengen in de valorisatie-activiteiten voor exoskeletten en telerobotica. De partijen tekenden woensdag een verklaring waarmee een nauwere samenwerking in kennisuitwisseling tussen onderzoeksinstellingen en de industrie start.

I-botics is een open innovatiecentrum voor programmatisch onderzoek met als doel praktische gerobotiseerde innovaties en applicaties te ontwikkelen met een kortere time to market. TNO en de UT werken binnen I-botics samen met industriële partners aan een ontwikkelprogramma.

In de komende maanden werken de partijen, samen met relevante partners in het veld, aan het detailleren aan een ontwikkelprogramma voor de komende jaren. Daarin zullen in ieder geval de onderzoekslijnen exoskeletten en telerobotica (in het bijzonder binnen inspectie en onderhoud) een prominente plek krijgen. Arjen de Jong, senior businessdeveloper bij TNO, zal de zakelijke kant van de samenwerking op zich nemen. Stefano Stramigioli, hoogleraar Advanced Robotics bij de UT, draagt de verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke inhoud.

Stramigioli: ‘Met robotica maken we een veiligere werkomgeving in veel industrieën mogelijk. Maar ook bij het verrichten van fysiek zwaar werk bieden robots uitkomst. Er zijn tal van mooie voorbeelden hoe robotica en machines mensen kunnen ondersteunen bij het veiliger, beter en eenvoudiger doen van hun werk.’

Naast een samenwerkingsverband realiseren TNO en de UT de bijbehorende onderzoeksfaciliteiten waar robots kunnen worden getest. ‘Robots wil je het liefst inzetten voor gevaarlijke of moeilijke taken. Voordat deze in de werkomgeving kunnen worden ingezet, moeten de robots worden getest in een realistische omgeving. Deze testomgeving ontbreekt nog voor veel industrieën. Met de komst van de faciliteiten wordt de marktimplementatie ook vergemakkelijkt, aldus De Jong.