TNO en Boers testen ar in productiepraktijk

Alexander Pil
16 september 2019

Augmented reality (ar) in een productieomgeving, wat levert dat op? Die vraag staat centraal in de pilot die Boers & Co en TNO momenteel doen. Samen onderzoeken ze wat ar-ondersteuning betekent bij het handmatig assembleren van productonderdelen. Hoe verloopt de interactie tussen medewerker en techniek? Zijn er daadwerkelijk resultaten in kwaliteit en doorlooptijd op te merken? En zo ja, wegen die op tegen de investeringen die je moet doen? Het onderzoek valt onder het overkoepelende Smitzh-project ‘Guided manufacturing’.

Veel complexe en sterk variërende taken binnen de industrie zijn nog steeds mensenwerk. Wel komt er meer en meer technologie beschikbaar om mensen daarbij te ondersteunen (guided manufacturing). Denk aan exoskeletten, cobots, ar-brillen en ar-projectietechnologie. Reinier Könemann van TNO doet onderzoek naar de toepassing van guided manufacturing bij het inwerken van nieuwe medewerkers, het effect op werkplezier en het kwaliteitsverschil bij het ondersteunen van complexe processen. Samen met Ward Bingley, manager operations bij Boers & Co Mechatronica Industrie, toetst hij de toegevoegde waarde van ar-technologie in een bestaand assemblageproces. Boers & Co produceert en assembleert fijnmechanische producten uit diverse materialen voor bijvoorbeeld reddingsuitrustingen, instrumenten voor oogchirurgie en aerospace. Het bedrijf werkt veel met flexkrachten, waardoor inleren vaak nodig is. De verwachting is dat dit met een ar-systeem/instructie met minimale inspanning van ervaren medewerkers kan.

Smart Joints

Boers-medewerker Frits Koole assembleert Smart Joints, onderdelen van het exoskelet van Laev. Hij staat aan een flexibel in te richten werktafel met 42 bakjes vol verschillende productonderdelen en krijgt stap voor stap aanwijzingen op de tafel en bakjes geprojecteerd over wat hij moet doen.

Könemann: ‘Ik heb de fysieke werkopstelling bij Boers & Co precies gelaten zoals die was. Het enige wat TNO tijdens de pilot heeft toegevoegd, zijn twee projectoren, een camera, de nodige sensoren en een lcd-scherm. Vervolgens ben ik een paar dagen kwijt geweest aan het programmeren van de stappen en toevoegen van plaatjes en teksten.’

Koole: ‘Door de toevoeging van ar word je verplicht om het proces stapsgewijs te volgen. Vergeet ik de lijm te pakken, dan registreert een sensor dat. Er wordt een rode kleur geprojecteerd op mijn hand en ik kan simpelweg niet verder naar de volgende stap. Dat is wel echt anders dan het werken met een papieren handleiding of stickers met nummers.’

Smart manufacturing

De ar-instructie helpt bij de switch die Boers & Co wil maken van assembleren in batch naar one-piece-flow. Dat is het produceren en verplaatsen van één item per keer – of kleine en consistente hoeveelheden per keer – door een serie van processtappen. Dit gebeurt zo geleidelijk mogelijk, waarbij alleen wordt gemaakt wat de volgende stap nodig heeft. Dit is het tegenovergestelde van klassieke batchproductie waarbij grote hoeveelheden ineens worden gemaakt, liggen te wachten en weer verder gaan in het proces. Het grote voordeel van one-piece-flow is dat er veel soorten verspillingen kunnen worden geëlimineerd waaronder overproductie, wachten en kwaliteitsproblemen.

Bingley: ‘Veel van onze klanten vragen om een flexibele productie gekoppeld aan hun eigen processen. Voorraad kost immers geld. Tegen de tijd dat we een oplage hebben geproduceerd, kunnen onze klanten al weer iteraties aan het ontwerp hebben doorgevoerd. Dit vraagt maximale flexibiliteit. Middels Quick Response Manufacturing werken we in kleine series en proberen we voorraden in de keten te voorkomen. Mensen doen niks bewust verkeerd. Maar in een complexe samenstelling is een vergissing snel gemaakt, helemaal als de series klein zijn. Dan neemt de kans hierop toe. Ik wil weten of de inzet van ar helpt bij het verminderen van het aantal fouten. En of de kosten daarvan opwegen tegen de kwaliteitsverbetering.’

Könemann: ‘In de pilot meten we alles. Hoe lang een medewerker over de stappen doet, welke stappen veel tijd kosten of mogelijk fouten opleveren. Dankzij Boers & Co hoefden we geen nulmeting te doen. Het bedrijf had al veel data om aan ons te overhandigen.’

Bingley: ‘Binnen Boers & Co zijn alle machines verbonden. We zijn een smart factory. We zetten flink in op iot en big data, we hebben al een pilot gedaan met het tellen van onze voorraad met een drone, sensoren meten trillingen, temperaturen en andere parameters in onze machines en we zijn bezig met de implementatie van cobots waar het kan en binnenkort rijdt hier een zelfstandig rijdende intelligente transportrobot rond. Omdat we altijd door willen bouwen aan onze smart factory hebben we al nagedacht over hoe we dit soort ar-systemen straks kunnen plaatsen in ons nieuwe pand wat in februari 2020 gereed is. Wij sturen niet alleen op het verkorten van de tijd dat we met een product bezig zijn, maar willen de totale doorlooptijd van het productieproces verkorten. Dat betekent optimaliseren door wachttijden weg te nemen en fouten te voorkomen.’

Leercapaciteit

Könemann: ‘Uiteraard wil je precies weten hoeveel het voorkomen van een fout je kost. Je bent op zoek naar balans. Waar die ligt, maken we met deze pilot meer inzichtelijk. We gebruiken de resultaten uit deze pilot om generieke uitspraken te doen die relevant zijn voor andere type processen of bedrijven die deze technologie willen toepassen.’

Bingley: ‘Op dit moment kunnen we nog niets over de resultaten zeggen, maar ik heb het idee dat ik al kwaliteitsverschillen zie.’

Koole: ‘Het werken met de ar maakt het inleren makkelijk. Inmiddels weet ik wel hoe ik de Smart Joint in elkaar moet zetten. Toch houdt het systeem me scherp. Het is niet storend.’

Könemann licht toe dat er in een volgende pilot ook kan worden getest met de flexibiliteit van het ar-systeem. Nu is het statisch en ziet Koole dezelfde stappen als gisteren. Er zouden aanpassingen kunnen komen naar ervaringsniveau en/of leercapaciteit. Bijvoorbeeld de informatie reduceren op basis van het aantal herhalingen of de snelheid waarmee een bepaalde stap wordt doorlopen.