TMC leent docenten uit aan mbo

Alexander Pil
7 maart 2019

Fontys Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs, Kennispact MBO Brabant en TMC slaan de handen ineen om met hybride docenten een oplossing te bieden voor het tekort aan goede technische docenten. De drie partijen zijn bezig om wensen en behoeften te concretiseren zodat TMC-medewerkers als zelfverzekerde docenten de volgende generatie technische professionals kunnen opleiden.

Net als het bedrijfsleven heeft het onderwijs moeite met de invulling van vacatures. Daarbij kan het onderwijs (vaak) niet concurreren met de hogere beloning die het bedrijfsleven biedt. Steeds minder technische professionals uit de praktijk stappen over naar het onderwijs. ‘En het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs loopt ook al jaren terug’, zegt Gerard Lenssen, directeur van Fontys Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs. ‘Het daagt ons uit om te zoeken naar oplossingen buiten de reguliere trajecten.’

TMC-directeur Ronald van Gerwen: ‘TMC is een partner in de hightechindustrie. Je verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling daarvan, hoort daarbij. Wij zijn ervan overtuigd dat het de mensen achter de techniek zijn die de wereld mooier, efficiënter en duurzamer maken. Als die mensen er straks niet meer zijn, hebben we een probleem dat groter is dan één bedrijf of één sector. Veel onze medewerkers zijn maatschappelijk betrokken, trots op hun vak en willen dat graag laten zien. Dat blijkt wel uit de ruim veertig enthousiaste collega’s die reageerden op een eerste oproep binnen onze organisatie.’

Inmiddels heeft er een eerste pizzasessie plaatsgevonden met alle betrokkenen om ideeën uit te wisselen en de volgende stappen te bepalen om de TMC-engineers voor de klas te krijgen. Gezamenlijk hebben de partijen een oriëntatietraject ingericht met onder meer meeloopdagen waarin gekeken wordt naar skills, aanwezig kennis en beschikbare uren. Het streven is om komend schooljaar te kunnen invullen met een stuk of tien TMC-docenten.