TKI-toeslag in hightech mag direct naar universiteiten

Paul van Gerven
3 februari 2015

Universiteiten mogen vanaf heden onder bepaalde voorwaarden TKI-toeslagen incasseren voor hun deelname aan publiek-private onderzoeksprojecten in de topsector Hightech Systemen & Materialen. Tot nu toe ging dat geld naar technologiestichting STW, die het weliswaar liet terugvloeien in HTSM-onderzoek maar niet noodzakelijkerwijs naar rato van wie het geld had binnengebracht. Nu universiteiten met grote publiek-private samenwerkingsprogramma’s buiten STW om projecten mogen aanvragen, kunnen zij ook toeslag claimen. Overigens komen de partners van elk individueel TKI-project overeen wie hoeveel toeslag krijgt.

Voorwaarde voor de regeling is schaalgrootte: de bewuste universiteit moet een grootschalig programma hebben om met het bedrijfsleven samen te werken. Het zou te ingewikkeld en duur worden om voor ieder afzonderlijk project een toeslag uit te keren. De resultaten van het Impuls-programma van de TU Eindhoven waren aanleiding om de TKI open te stellen voor universiteiten. Deze universiteit verwacht nu dit jaar een miljoen euro op te halen, en de jaren erna nog meer. Ook de Universiteit Twente heeft interesse getoond; de TU Delft beraadt zich nog.