Thea Koster nieuwe voorzitter Techniekpact

Alexander Pil
21 mei 2019

Maandag is Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle, geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Ze zal zich tot eind 2020 inzetten voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact.

Voor de volgende stap van het Techniekpact zal de nadruk liggen op het inzetten van de Techniekpact-infrastructuur voor de nieuwe agenda’s zoals het Klimaatakkoord, de energietransitie, circulaire economie en leven lang ontwikkelen. Het streven daarbij is te komen tot een samenhangend beleid en afgestemde acties en instrumenten, landelijk en regionaal, voor de arbeidsmarkt van technisch talent.

Koster: ‘Het Techniekpact heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een effectieve aanpak om regionaal samen te werken aan een toekomstbestendige technische arbeidsmarkt. We zien nieuwe agenda’s ontstaan die alleen kunnen slagen als er voldoende wordt geïnvesteerd in human capital. Ik roep partijen op om hierin volop de infrastructuur van het Techniekpact te benutten.’

Foto: Nina Crebas

Sinds de start van het Techniekpact in mei 2013 is er mede onder aanvoering van voormalig aanjager Doekle Terpstra een landelijke en regionale infrastructuur ontstaan waarbinnen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven elkaar hebben gevonden en samenwerken voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

De cijfers van de Techniekpact Monitor 2019 bevestigen de noodzaak voor een meer samenhangende aanpak voor het stimuleren van jongeren en werkzoekenden voor de techniek. De vraag op de arbeidsmarkt naar technisch en ict-personeel neemt nog altijd flink toe: ruim 71 duizend vacatures in de techniek en 15 duizend in de ict (Q4 2018, bron UWV). Sinds het begin van het Techniekpact is er een stijging van 24 procent van het aantal vrouwen in een technisch beroep. Daar tegenover stabiliseren de cijfers in het onderwijs van het aantal leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie. Sinds studiejaar 2015/2016 ligt de keuze voor technisch of Nask-profiel op het vmbo op 20 procent, voor een N-profiel op havo/vwo op 50 procent én is de totale instroom voor mbo techniek 29 procent en voor bètatechnisch hoger onderwijs 29 procent.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.