Techrede: dringend behoefte aan Deltaplan 2.0

Alexander Pil
6 oktober 2020

De vier technische universiteiten in Nederland, verenigd in de 4TU.Federatie, hebben in unieke vorm opgeroepen tot meer samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en de politiek. Dit deed de 4TU middels de door vier studenten uitgesproken Techrede. In de door technologische hoogstandjes ondersteunde evenknie van de Troonrede, werd het belang van meer aandacht voor technologische innovaties en samenwerking benadrukt.

Foto: Nico Alsemgeest

Constantijn van Oranje sprak voorafgaand aan de Techrede en noemde deze na afloop ‘een goed verhaal, gelikte show en een verfrissende manier om te laten zien wat we allemaal aan innovaties in huis hebben in Nederland’. Volgens de 4TU dringt de tijd meer dan ooit en zijn technologische innovaties, zeker in tijden van crisis, essentieel gebleken in de transitie naar een veerkrachtige, veilige en duurzame toekomst. Er is dringende behoefte aan een Deltaplan 2.0.

‘Innovatie moet meer onze cultuur worden. We moeten durven vallen en opstaan en van Nederland meer een proeftuin maken’, zei Louise Fresco, voorzitter van de 4TU.Federatie en bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research. Fresco daagt de politiek uit om in actie te komen. ‘Maak veel duidelijker voor de kiezer wat de innovatiedoelen zijn om daarmee een veerkrachtig en duurzame samenleving te creëren. We moeten accepteren dat innovatie soms ook ongewenste bijeffecten kan hebben. Innoveren is een proces, geen einddoel. We moeten daarin voortdurend bijstellen en daartoe is aandacht voor ook draagvlak en dialoog nodig.’

Als enkele voorbeelden van thema’s waar technologische innovaties van groot belang zijn noemt 4TU: zorg, energie en voeding.

Zorg

Kunstmatige intelligentie is essentieel om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden. Tijdens de lockdown werd duidelijk dat online consulten heel goed kunnen werken. Slimme apps en technologie zullen in de toekomst een gedeelte van de werkzaamheden van artsen en verplegend personeel kunnen overnemen.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Cocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

Energie

We moeten fossiele brandstof als olie, gas en kolen loslaten. Binnen dertig jaar moeten we CO2 neutraal zijn. Industrieën en consument zullen moeten omschakelen naar andere systemen. We moeten het eens worden hoe we onze energievoorzieningen verder innoveren. Op basis van die innovaties bepalen bedrijfsleven en burgers hoe we de komende decennia zo efficiënt mogelijk tot die omschakeling komen.

Voeding

Voor de productie en consumptie van meer plantaardige en minder dierlijk voedsel, dragen wetenschappers technologieën aan. Boeren kunnen de bedrijfsvoering daarop aanpassen en door inzicht in gedrag, kan het eetpatroon van de consument mee veranderen.

Investeer in nieuwe technologie

Een belangrijk thema voor 4TU is het huidige investeringsklimaat. De overheid haalt momenteel veel grote investeringen naar voren. Investeringen op gebied van infrastructuur, energie en de zorg. De technische universiteiten pleiten voor meer investeringen in innovatie om zo de transitie naar een economisch sterker Nederland te versnellen. De 4TU stelt dat er nog te veel in verouderde technologieën wordt geïnvesteerd en dat er in het Groeifonds meer aandacht dient te zijn voor investeringen in nieuwe, duurzame technologieën en innovaties.

Voor gerichter investeren is innovatie en meer interdisciplinaire samenwerking nodig tussen de overheid, r&d-afdelingen van bedrijven en kennisinstellingen. 4TU stelt bovendien dat de huidige investeringen moeten groeien van 2,2 naar 3 procent van het bnp. Een doelstelling overigens die al meerdere jaren geleden gesteld is. De Nederlandse technische universiteiten concluderen dat we hierin achter lopen op de landen om ons heen. Daar ligt dat aandeel veel hoger.