Technisch onderwijs wint populariteit

Paul van Gerven
20 mei 2014

Het aantal inschrijvingen voor technische opleidingen in Nederland is in vijf jaar tijd met twintig procent toegenomen. De meeste groei zit bij het hbo en wo; vmbo en mbo blijven achter. Aan dit laatste gaan onderwijsinstellingen in de regio samen met bedrijven wat proberen te doen, onder meer door meer Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise op te richten. Deze samenwerkingsverbanden zijn reeds effectief gebleken.

Dat schrijft de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM) in een persbericht. Het regieorgaan toont zich tevreden over de resultaten die tot nu toe met de in 2011 opgestelde human capital-agenda zijn bereikt. Behalve vergroting van de instroom omvat deze strategie ook maatregelen om buitenlandse studenten in Nederland te houden, internationale kenniswerkers aan te trekken en een infrastructuur te creëren die technici in staat stelt een leven lang te leren.

Gisteren gaf staatssecretaris Dekker van OCW het startschot voor M-Tech-opleidingen. Deze bereiden vmbo-leerlingen voor op technische mbo- en eventueel hbo-opleidingen. In heel Nederland komen honderd van deze ‘technische mavo’s’.