Tata Steel maakt grote verduurzamingsslag

Alexander Pil
31 maart 2021

Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave, zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu en overlast voor de omgeving. Het bedrijf heeft met de Rijksoverheid nu afspraken gemaakt over de CO2-reductie. Tata Steel Nederland heeft in overleg met het ministerie van EZK in de afgelopen periode zijn plannen voor CO2-reductie verder aangescherpt. Tata Steel heeft de ambitie om in 2030 vijf megaton CO2-reductie op jaarbasis te realiseren. Dit gaat een flinke stap verder dan de proportionele bijdrage van Tata Steel aan het Klimaatakkoord.

Tata Steel heeft de ambitie om in 2030 vijf Mton CO2-reductie op jaarbasis te realiseren. Foto: Tata Steel

Minister Bas van ’t Wout: ‘De 5 Mton reductie is een ambitieuze stap waarmee Tata Steel Nederland een belangrijke bijdrage levert aan het Klimaatakkoord. Ik ben blij met deze grote stap en erken het nationale belang van de mogelijkheid voor het staalbedrijf om in Nederland te kunnen blijven investeren. Ik vind het belangrijk dat de verduurzaming van de industrie in Nederland plaatsvindt. Met het oog op die doelstelling blijf ik ook de komende periode nauw samenwerken met alle partijen die een bijdrage moeten leveren aan het Klimaatakkoord.’

De voornemens van Tata Steel Nederland voor CO2-reductie zijn ambitieus en passen binnen de doelen van het Klimaatakkoord om te sturen op kostenefficiënte CO2-reductie. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de CO2-reductieplannen niet kunnen worden gehaald zonder dat aan enkele belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Daarom zet het kabinet zich in om knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en vergunningverlening die noodzakelijk zijn voor de CO2-reductie weg te nemen. Ook denkt de Rijksoverheid mee over mogelijkheden om de nodige investeringen financieel mogelijk te maken met de bestaande fondsen, zowel nationaal als Europees.

De Tweede Kamer heeft met de motie-Moorlag het ministerie opgeroepen om maximaal te bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en verduurzamen.