T2Prof en TNO ontwikkelen variant optiektraining voor uitrol in Delft

René Raaijmakers
7 november 2018

TNO Dutch Optics Centre, TU Delft, High Tech Institute en T2Prof rollen in het komende jaar een redesign uit van de training ‘Applied optics’. Deze training is er specifiek op gericht om technici zonder optische kennis – zoals elektronici, mechanici en scheikundigen – op een niveau te brengen waarop ze met optische experts in hun team van gedachten kunnen wisselen. De aangepaste training staat begin 2019 gepland bij TNO Delft.

Door de ‘optische taal’ te leren en de ontwerpregels en principes van optische systemen te doorgronden, zijn niet-optische engineers in staat om effectiever samen te werken met hun in optiek gespecialiseerde collega’s. Dit maakt het hele team succesvoller. De training is specifiek gericht op technici die in de optische systeemontwikkeling werken, maar die zelf niet betrokken zijn bij het design, de specificatie en het testen van de optiek.

De training ‘Applied optics’ behandelt de Tropomi-instrumentatie voor aardobservatie in de Esa Sentinel-satelliet. Sentinel helpt klimaatonderzoekers en meet de luchtkwaliteit met optische waarnemingen via spectroscopische metingen van de troposfeer en stratosfeer. Foto: Esa

De training bestaat uit acht aaneensluitende middag- en avondsessies (met avondeten) die in een tweewekelijks ritme worden gegeven in Delft. De lessen bevatten een mix van theorie, demonstraties en hands-on sessies. Onderwerpen zijn elektromagnetische golven, geometrische optiek, optische aberratie, polarisatie en dubbelbreking, diffractie, interferentie, lichtbronnen en lasers, optische metingen en tests, en belichting voor optische inspectie.

De training ‘Applied optics’ stamt uit het portfolio van Philips Centre for Technical Training, die de training in de jaren negentig ontwikkelde op verzoek van ASML. T2Prof brengt deze cursus sinds 2010 via een exclusieve samenwerking met High Tech Institute op de markt. ‘Applied optics’ is intussen vele malen georganiseerd in de regio Eindhoven als training met open inschrijving.

De afgeleide versie van ‘Applied optics’ in Delft duikt in toepassingen bij ASML en TNO. De ASML-cases hebben vanzelfsprekend betrekking op optische lithografie en behandelen de optiek in ASML-scanners. De training behandelt bijvoorbeeld ook de optische maatregelen die zijn ontwikkeld om extreme optisch-lithografische eisen te bereiken. De TNO-case heeft betrekking op de Tropomi-aardobservatie-instrumentatie van de Esa Sentinel-satelliet.

De training draait bij TNO, waarbij de docenten gebruikmaken van het interne materiaal en instrumentarium van het instituut. Daarnaast maken trainers en deelnemers gebruik van praktijkopstellingen bij de TU Delft. Zo zullen deelnemers kennismaken met de fabricage van optische onderdelen en de manieren om de vereiste kwaliteit te testen.

Applied optics’ start op 5 februari 2019 bij TNO Delft en staat open voor iedereen die beschikt over de noodzakelijke vooropleiding.