T-Valley verbindt hoger onderwijs en industrie in Oost-Nederland

Alexander Pil
11 december 2017

Onder de naam T-Valley krijgt Mechatronica Valley Twente nieuw leven ingeblazen met een bredere en ambitieuzere doelstelling. Naast mechatronicaonderwijs en profilering van de hightechindustrie in Oost-Nederland vermeldt de agenda ook kennisuitwisseling en concrete projecten rond robotica en Smart Industry. Initiatiefnemer Dirk Bekke, lector Mechatronica aan hogeschool Saxion in Enschede, wordt al gesteund door een groot aantal bedrijven, Novel-T en Oost NL. Afgelopen week tekenden zij de intentieovereenkomst voor de officiële oprichting van de stichting T-Valley.

Aanstichter van T-Valley is Dirk Bekke, lector Mechatronica bij hogeschool Saxion (zesde van rechts).

Zestien jaar geleden ging Mechatronica Valley Twente (MVT) van start met als belangrijkste doel de continuïteit van het onderwijs in het mechatronisch ontwerpen aan de Universiteit Twente (UT) te garanderen. Sindsdien heeft de UT een groot aantal mechatronici opgeleid die hun weg hebben gevonden naar hightechbedrijven in Oost-Nederland en daarbuiten. Bovendien heeft MVT Twente en omstreken op de kaart gezet als mechatronicaregio, onder meer met het jaarlijkse congres T-Valley. Na tien jaar kwamen de activiteiten op een laag pitje te staan, maar nu krijgt MVT nieuw leven ingeblazen onder de naam T-Valley.

Het Saxion-lectoraat Mechatronica werd – mede op initiatief van Demcon, IMS en een aantal andere partijen uit de board van T-Valley – in 2011 opgezet. ‘In de opbouwfase heeft mijn voorganger Rini Zwikker gewerkt aan mechatronische bouwblokken voor diverse toepassingen, waaronder de medische robotica. Denk aan robotarmen, grippers, navigatie, computer vision en een exoskelet. Ook is een demonstrator gebouwd’, aldus Bekke. ‘Toen ik vorig jaar de opvolger van Rini werd, ben ik op deze basis gaan voortbouwen en de vraag in de regio gaan ophalen. Onze studenten komen vooral bij bedrijven in de regio terecht, dus is het logisch om daar te vragen wat de behoefte is. Het lectoraat werkt vraaggestuurd en door samenwerking met de industrie kunnen we onze impact voor de regio vergroten.’

T-Valley moet nu de samenwerking tussen de industrie en het onderwijs/onderzoek van Saxion structureel gaan organiseren en een brede basis in Oost-Nederland geven. ‘We willen de overgang van studenten en kennis van de kennisinstellingen naar de bedrijven vloeiend laten verlopen’, legt Bekke uit. ‘T-Valley wordt een cluster- en netwerkorganisatie die verder gaat dan MVT. We verzorgen niet alleen mechatronisch onderwijs en externe kennisdeling, maar gaan ook in expertsessies samen met de bedrijven actief kennis ontwikkelen en onderling delen. Het gaat om kennis halen én brengen.’

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

Voor het formuleren van grotere onderzoeksprogramma’s en -voorstellen worden workshops gehouden, waar bedrijven hun vragen en expertise kunnen inbrengen. In het voorjaar zal er weer een T-Valley Congres zijn, dat de hightechbedrijven uit Oost-Nederland een landelijk podium biedt. Nieuw is de mogelijkheid voor bedrijven om een van hun experts op tijdelijke basis in deeltijd bijvoorbeeld als assistent-lector te laten meedraaien in het Saxion-lectoraat.

Vooruitlopend op de officiële start van T-Valley zijn Saxion en de diverse bedrijven al een groot aantal gezamenlijke kleine en grotere projecten gestart. Zo onderzoeken IMS en Voortman Steel hoe ze computervision nog slimmer kunnen toepassen in de machines die zij bouwen. Benchmark Electronics en Bronkhorst High-Tech kijken naar de inzet van cobots, die bij de assemblage van hightech producten kunnen samenwerken met mensen om gezamenlijk complexe, nauwkeurige klussen uit te voeren. Bekke: ‘Samen gaan we onderzoeken of dit echt een veelbelovende techniek is en welke assemblagehandelingen wel of niet samen met een cobot kunnen worden uitgevoerd. Daar betrekken we ook onderzoekers uit het sociale domein bij. Wat vinden de medewerkers ervan: gaan zij die cobot als gereedschap of als concurrent zien? Dat doen we samen met Maarten van Riemsdijk, Saxion-lector Smart Industry & Human Capital. Met zowel Demcon als Machinefabriek Boessenkool ontwikkelen we drones, onder meer voor toepassingen door landbouwers, de brandweer en defensie.’

T-Valley start gelijk met een breed draagvlak in de hightechindustrie in Nederland. Zeven bedrijven zijn vertegenwoordigd in de board van de stichting: Benchmark, Bronkhorst, Demcon, IMS, Machinefabriek Boessenkool, Metriccontrol en Voortman Steel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL ondersteunt het initiatief. In het dagelijks bestuur zijn kennisinstellingen, ondernemingen en overheden vertegenwoordigd, in de personen van Peter van Dam (directeur van Academie Life Science, Engineering & Design van hogeschool Saxion), Dennis Schipper (directeur van Demcon) en Jaap Beernink (directeur van Novel-T, voorheen Kennispark Twente).