Subsidie voor ontwikkeling slimme Noord-Nederlandse productielijn

Alexander Pil
17 december 2021

De drie Noord-Nederlandse bedrijven Menicon, STT Products en Demcon Industrial Systems Groningen slaan de handen ineen om het innovatieve vermogen van de maakindustrie in de regio te versterken. Met Prespective-project ontwikkelt het drietal een volledig geautomatiseerde en toekomstbestendige productielijn voor medische hulpmiddelen. Voor de ontwikkel- en testfase is er 850 duizend euro subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro) van de Europese Unie. De verwachting is dat het prototype medio 2023 wordt opgeleverd.

De slimme productielijn komt te staan bij contactlensspecialist Menicon uit Emmen. Foto: Menicon

De drie betrokken partijen in het consortium brengen elk waardevolle kennis en competenties mee in het project. Menicon, de Emmense contactlensspecialist die de productielijn zal gebruiken, heeft binnen zijn r&d-afdeling alle benodigde kennis in huis op product- en kwaliteitsniveau. STT neemt kennis mee over productieoptimalisatie, fijnmechanica en elektrotechniek om de beoogde oplossing te realiseren. Voor Demcon is een belangrijke rol weggelegd op het gebied van digitalisering en kunstmatige intelligentie om de digital twin en het zelfsturend vermogen van de productielijn vorm te geven.

De productie van medische hulpmiddelen, met lage aantallen en hoge variabiliteit, kent veel kritieke processen. De projectpartners gaan werken aan een volledig geautomatiseerde productielijn die voldoet aan de principes van smart manufacturing. Deze geavanceerde lijn moet continu feedback geven over de actuele product-, machine- en productie-eigenschappen ten behoeve van de kwaliteitsborging. De combinatie tussen het geautomatiseerde proces en de continue kwaliteitscontrole moet de productiecapaciteit ten opzichte van de huidige lijn verdrievoudigen, zonder uitbreiding van vloeroppervlak of personeel.

De productielijn wordt toekomstbestendig ontworpen door toepassing van geavanceerde software om realtime datatransfer te realiseren naar een virtuele omgeving. Zo ontstaat een digital twin die het mogelijk maakt om in de toekomst realtime analyses uit te voeren om een foutloos productieproces te realiseren.