STW deelt 22 miljoen uit

Pieter Edelman
17 mei 2011

Technologiestichting STW heeft vijf onderzoeksprogramma‘s gehonoreerd met een financiële ondersteuning van in totaal 22 miljoen euro. Het bedrijfsleven doet hier in totaal nog zes miljoen bij. De programma‘s, met een looptijd van zes jaar, zijn onderdeel van STW‘s Perspectiefprogramma, dat wordt gefinancierd door het ministerie van ELI.

Het H-Haptics-programma onder leiding van TU Delft-hoogleraar Frans van der Helm gaat werken aan besturingen die beter samenwerken met de menselijke gebruiker: in plaats van alleen informeren ook actief bijsturen. Naast de TUD doen vier andere universiteiten, vier kennisinstellingen en vijftien bedrijven of organisaties mee.

Het Flash-programma (Fundamentals and Application of Silicon Heterojunction Solar Cells) onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Ruud Schropp gaat kijken hoe het hoge rendement van kristallijn silicium en de goedkope dunnefilmdepositietechnologie van amorf silicium kunnen worden gecombineerd in een zonnecel. In totaal nemen vier universiteiten, één kennisinstelling en vijf bedrijven deel.

Bij de UvA neemt professor Erik Manders de leiding over een project rond het gebruik van lichtmicroscopie voor het kijken naar biomoleculen. Deze structuren zijn eigenlijk te klein voor lichtmicroscopie. De resolutie hiervan wordt gelimiteerd door de golflengte van het licht. De afgelopen jaren zijn er echter trucs ontwikkeld om deze limiet te doorbreken. Het project is een samenwerking van zes universiteiten, twee medische instellingen, zeven kennisinstellingen (waarvan vijf in het buitenland) en zeven bedrijven (waarvan een over de grens).

De laatste twee projecten gaan over waterkeringen (drie universiteiten, vijf kennisinstellingen, vier bedrijven, zes regionale en vier landelijke bestuurs- of beleidsorganen) en over het beïnvloeden van de biologische klok (twee universiteiten, vier medische instellingen, één kennisinstelling, één regionale organisatie en tien bedrijven).

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.