‘Stroomnet geschikt maken voor duurzame bronnen is rendabel’

Paul van Gerven
3 september 2010

De investeringen die nodig zijn om het Nederlandse elektriciteitsnet voor te bereiden op grootschalig gebruik van duurzame energiebronnen kunnen worden terugverdiend. Dat staat in een notitie van de Taskforce Intelligente Netten die minister Van der Hoeven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze aanpassing zou zo‘n zes miljard euro gemoeid zijn.

Het huidige net is gemaakt op ’eenrichtingsverkeer‘ van centrale naar verbruiker, maar door toepassing van onder meer wind- en zonne-energie krijgt energieproductie een meer decentraal karakter. Een intelligent net is nodig om de fluctuaties in de levering op te vangen, maar ook om de kabels efficiënter te kunnen gebruiken. De daarvoor benodigde investeringen renderen, mits groene stroom van de grond komt, aldus de taskforce.