Stodt lanceert hbo-module mechatronica

Alexander Pil
31 augustus 2015

De technologische industrie ontwikkelt zich tot een Smart Industry en die vraagt veel van haar medewerkers. Ze moeten complexe producten en processen kunnen analyseren om problemen op te lossen en storingen te verhelpen. Bovendien moeten ze goed kunnen communiceren met collega’s uit andere disciplines. Samen met een groot aantal bedrijven heeft opleidingsinstelling Stodt Toekomsttechniek voor deze competenties een hbo-module Mechatronica ontwikkeld. Op 30 september start de eerste groep voor deze eenjarige deeltijdopleiding.

In de Smart Industry die zich de laatste jaren ontwikkelt, worden complexe (productie)processen geautomatiseerd en online bestuurd. Een belangrijke technische discipline voor deze industrie is mechatronica. Veel medewerkers op de werkvloer, zoals operators en monteurs, hebben hiervoor opleidingen gevolgd op mbo-niveau, tot bbl 4 (beroepsbegeleidende leerweg). Smart Industry vraagt meer, maar in de praktijk blijkt de stap naar een nog hoger niveau, een voltijds hbo-opleiding voor bijvoorbeeld mechatronica, vaak te groot. Voor wie toch wil doorgroeien of verbreden in zijn of haar huidige functie, heeft Stodt de hbo-module mechatronica ontwikkeld. Deze module koppelt theorie en praktijk en is in één jaar in deeltijd te volgen.

Voor de invulling van de module werkte Stodt samen met Techwise Twente. Dit centrum brengt techniek, innovatie, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar om de kwaliteit van het technisch onderwijs te bevorderen. Techwise Twente organiseerde onder meer bedrijfsbijeenkomsten om de opleidingsbehoefte te peilen. Stodt deed zelf ook onderzoek en kreeg van meer dan vijfentwintig bedrijven (waaronder Demcon, Masévon, Nedap en Trumpf) input over hun behoeftes aan ‘smart’ competenties van technische medewerkers.

De analyse van complexe storingen en problemen in producten en processen sprong eruit als competentie waar bedrijven om zitten te springen. Johaniek Bus, bedrijfsadviseur bij Stodt, licht toe: ‘Medewerkers staan steeds meer onder tijdsdruk en er is weinig tijd om te zoeken naar de werkelijke oorzaak, terwijl dat traject van onderzoeken juist zoveel oplevert. Meer oplossingen, meer innovatiemogelijkheden, gedegen rapportages en meer verantwoorde beslissingen. Die analyse – root cause analysis – moet een verhaal zijn met een kop en een staart, en een goed gefundeerde conclusie. Om dat resultaat te bereiken, krijgen mensen handvatten aangereikt om projectmatig te kunnen werken; dat komt in het eerste blok van de module aan de orde.’

Analyseren gebeurt gezamenlijk, met informatie die collega’s, leveranciers of eindgebruikers aanleveren. De communicatie die dat vergt, wordt echter onderschat. Dat is een gezamenlijke uitdaging, aldus Bus: ‘Je ziet in bedrijven dat de werktuigbouwkundige, de elektrotechnicus en de software-engineer keihard werken en niet begrijpen waarom het samen niet lukt. Hebben ze te hoge verwachtingen van de ander of van zichzelf, zijn ze onvoldoende of onjuist geïnformeerd, of hebben ze de informatie verschillend geïnterpreteerd? Als alles dan bij elkaar komt, gaat het net niet goed.’ Vandaar dat Stodt in het tweede blok van de nieuwe hbo-module aandacht besteedt aan interdisciplinair samenwerken en communicatie in de keten.

Het derde en laatste deel van de module betreft praktijkcasussen. Daarvoor kunnen bedrijven concrete, mechatronische problemen en behoefte aan verdieping inbrengen. De deelnemers gaan de ingebrachte cases interdisciplinair analyseren, eventueel in combinatie met bedrijfsbezoeken.