Sterkste daling producentenvertrouwen ooit

Alexander Pil
29 april 2020

Door de wereldwijde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het producentenvertrouwen in april 2020 op het laagste niveau beland sinds het CBS het onderzoek startte in 1985. Het vertrouwen van de industriële ondernemers ging van 0,2 in maart naar -28,7 in april. Dat was ook veruit de sterkste afname ooit. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid daalde ongekend sterk.

Bron: CBS

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,8. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Voor het eerst na september 2014 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.

Producenten in de industrie waren in april ongekend negatief over de verwachte bedrijvigheid. Zowel de verslechtering van het oordeel over de verwachte bedrijvigheid als van het oordeel over de orderportefeuille was nog nooit zo groot als in april 2020. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde sterk.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt, is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het tweede kwartaal 2020 uitgekomen op 74,2 procent. Daarmee ligt de benutting van het machinepark op het laagste niveau sinds de start van de meting in 1989.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Cocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!