Sterke stijging r&d-uitgaven overheid niet zonder uitdagingen

Paul van Gerven
25 april 2022

De forse stijging van de r&d-uitgaven van de Nederlandse overheid kent enkele knelpunten, waarschuwt het Rathenau Instituut. ‘Uit ervaring weten we dat het niet eenvoudig is om zulke grote bedragen effectief uit te geven’, zegt Rathenau-onderzoeker Alexandra Vennekens. ‘De komende jaren houden we de investeringen in de gaten, niet alleen budgetten, maar ook daadwerkelijke uitgaven. Het is niet ongewoon dat deze twee cijfers significant van elkaar verschillen.’ Voor wetenschappelijke projecten die worden gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, vreest Rathenau dat de carrières van wetenschappers vastlopen als de financiering opdroogt.

Verwachte directe en indirecte r&d-uitgaven door de Nederlandse overheid 2012-2026. Bron: Rathenau Instituut

Directe r&d-overheidsinvesteringen stijgen met 1,2 miljard euro in 2020-2022, een relatieve stijging van 20 procent. De Nationale Groeifonds levert de grootste bijdrage, maar ook het r&d-budget van het ministerie van OCW stijgt, van 4,4 miljard euro in 2020 naar 5,0 miljard euro in 2022. Het grootste deel van de stijging wordt gebruikt voor aanvullende universitaire financiering.