Spin-off gaat it-architectuur Variass doorontwikkelen en vermarkten

Alexander Pil
8 maart 2021

De afgelopen jaren investeerde Variass in een eigen it-architectuur waarmee alle data uit de productieomgeving realtime kunnen worden ontsloten. ‘Nu Variass zelf de vruchten ervan heeft geplukt, is het tijd om de rest van de markt te laten profiteren van de opgedane kennis’, stelt directeur Henk Smid.

‘Er wordt wel veel gesproken over smart factory, maar bijna geen enkel bedrijf behaalt daar echt rendement mee. Daar willen wij verandering in brengen door dingen simpel te maken’, aldus Arkoni-directeur Koen Kijk in de Vegt (links).

De corebusiness van Variass is het ontwikkelen, assembleren, industrialiseren en produceren van elektronische en mechatronische hightech oplossingen voor klanten. Nu in eigen huis de bouwblokken voor een it-architectuur voor 90 procent staan en processen zijn versneld en geoptimaliseerd, ontstond het idee om via een spin-off deze laagdrempelige oplossing te gaan vermarkten.

‘Digitalisering, automatisering en robotisering komt binnen het mkb tot 250 medewerkers maar moeizaam op gang’, aldus Smid. ‘Er blijkt behoefte aan een eenvoudig systeem, waarmee je binnen het bedrijf met een goede it’er grote stappen kunt zetten in datamanagement door uiteenlopende softwaresystemen met elkaar te laten communiceren.’ Die dienstverlening past niet binnen Variass’ businessmodel. Vandaar dat de verdere doorontwikkeling en commercialisering buiten de deur zal gebeuren. Spin-off Arkoni is per 1 maart gestart als zelfstandig bedrijf.

De spin-off wil het mkb de bouwstenen aanreiken om zelf te innoveren tot een slimme fabriek. Een it-architectuur vormt het startpunt om alle beschikbare data te kunnen ontsluiten. ‘Het is een bewezen oplossing, een methodiek die werkt in een productieomgeving. Wij weten waar maakbedrijven tegen aanlopen omdat we al die problemen ook zelf ervaren hebben tijdens de ontwikkeling’, verklaart Koen Kijk in de Vegt, die samen met (inmiddels oud-)Variass-collega Arnold Veenstra eigenaar is van Arkoni. Binnen het platform komen alle data uit het bedrijf beschikbaar. ‘Dit betreft zowel machinedata als data uit bestaande softwarepakketten, die allemaal aan elkaar worden gekoppeld. Het is niet bedoeld als vervanging van bestaande systemen, maar als aanvulling. Het systeem kan daarbij communiceren met erp- en crm-pakketten, een mes-laag en met machines zelf. Het platform analyseert al die data en op basis van de uitkomsten kunnen bedrijven hun processen op de productievloer verbeteren en zo daadwerkelijk hogere rendementen behalen.’

Ter illustratie geeft Kijk in de Vegt een voorbeeld. ‘Als een voorgaande order problemen heeft gehad, geeft een app in het systeem de productiemedewerker een waarschuwing. Bijvoorbeeld: ‘Let op, dit is fout gegaan met de voorgaande order’. Hetzelfde gebeurt als het al even geleden is dat een medewerker aan een product heeft gewerkt. Normaal gesproken zijn die analyses lastig te maken binnen bedrijven, omdat die bronnen niet beschikbaar zijn. Er wordt wel veel gesproken over smart factory, maar bijna geen enkel bedrijf behaalt daar echt rendement mee. Daar willen wij verandering in brengen door dingen simpel te maken’, zegt Kijk in de Vegt. ‘Waar de oplossingen van grote softwarebedrijven doorgaans omvangrijk zijn en een grote investering vergen, willen wij het consultancygehalte laag houden, bedrijven laten leren en in staat stellen zelf de digitaliseringsslag te maken.’ Daarbij heeft Kijk in de Vegt meteen al een tip: ‘Alle systemen genereren tegenwoordig zoveel data. De kunst is goed te weten wat je wilt en kunt, en welke data bruikbaar zijn.’

Over de ambities van Arkoni laat de Kijk in de Vegt geen twijfel bestaan: ‘Over enkele jaren willen we uitgegroeid zijn tot een groter bedrijf. En eind dit jaar hopen we al een flink aantal maakbedrijven geholpen te hebben om digitale barrières te doorbreken en de door hen gewenste digitaliseringsslagen te maken.’