Solmates verkoopt eerste piëzoproductiemachine

Alexander Pil
3 december 2012

Het Enschedese Solmates heeft de eerste order binnengesleept voor de levering van zijn Piezoflare 1200. Dat is een machine die met gepulste lasers piëzo-elektrische lagen kan aanbrengen in chips. Het Noorse Sintef is de eerste klant. De levering staat gepland voor januari 2013.

’Sintef is een bijzonder mooie launching customer‘, vindt Solmates-CEO Arjen Janssens. ’Met deze order starten we een zeer nauwe samenwerking tussen Solmates en Sintef om ons apparaat optimaal te laten functioneren in hun productielijn. De combinatie van onze innovatieve machine en hun expertise in de ontwikkeling van nieuwe chips creëert een state-of-the-art centrum voor piëzomems in Europa. Van hieruit kunnen nieuwe chipdesigns worden ontwikkeld die vervolgens naar productiepartijen worden overgedragen, natuurlijk ook dan geproduceerd met behulp van ons apparaat.‘

Solmates heeft niet bekendgemaakt hoeveel het Noorse Sintef betaalt voor zijn piëzoproductiemachine.

De Piezoflare 1200 is een machine om computerchips met flexibele lagen te produceren. Met een elektrische spanning kun je zo‘n piëzolaag laten bewegen. Dit resulteert bijvoorbeeld in microspiegels, kleine vloeistofpompen of miniatuurschakelaars. Volgens Solmates is de technologie ook geschikt om een smartphone of tablet te laten fungeren als een beamer, om in de nabije toekomst echoscopieën goedkoper in productie te maken en om de ontvangst van mobieltjes te verbeteren.

De depositietechnologie van Solmates is ontwikkeld op het Mesa+-instituut van de Universiteit Twente. De UT-onderzoeksgroepen van Dave Blank en Guus Rijnders werken met dezelfde technologie op laboratoriumschaal aan dunne lagen voor batterijen, röntgenspiegels, transparante elektronica en zonnecellen.