Smitzh krijgt vervolg

Alexander Pil
5 november 2019

Het innovatieprogramma Smitzh (smart manufacturing: industriële toepassing in Zuid-Holland) gaat zijn derde fase in. Het Zuid-Hollandse programma stimuleert innovatie bij de maakindustrie om haar productieproces te digitaliseren, automatiseren of te robotiseren door kennis en financiering te bieden voor projecten die ze uitvoert met fieldlabs. Dit leidt tot het versterken van de concurrentiepositie van bedrijven en het innovatieve vermogen van de regio. Smitzh fase 3 heeft een omvang van 12 miljoen euro, waarvan de Provincie Zuid-Holland 5,2 miljoen euro en TNO 1,5 miljoen euro bijdragen.

Met meer dan tien kiemprojecten, tientallen bedrijven die in actie kwamen rondom slimme maaktechnologie en drie demonstratieprojecten, mag het huidige Smitzh-2-programma een succes worden genoemd. Toch bleek het bereiken van bedrijven een enorme uitdaging. Er zijn ongeveer tienduizend maakbedrijven in Zuid-Holland, waarvan velen kleine series complexe producten maken. Het is de inschatting dat er nu zo’n vierhonderd zijn bereikt. Smitzh-3 heeft de ambitie om veel meer Zuid-Hollandse mkb te betrekken bij de verdere ontwikkeling van slimme maaktechnologie. Dit doet het deelprogramma van Innovationquarter met partners als FME, TU Delft, Metaalunie, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en HI.

Programmamanager vanuit TNO is Lotte De Groen: ‘Met Smitzh-3 gaan we verder met het stimuleren en ondersteunen van de Zuid-Hollandse maakbedrijven bij het vernieuwen van hun productieproces door nieuwe toepassingen te ontwikkelen op het gebied van automatisering, digitalisering en robotisering. In fieldlabs worden deze toepassingen getoetst op de waarde die ze hebben voor maakbedrijven. Onze ambities zijn concreet. Bijvoorbeeld zero programming: robots die niet hoeven te worden geprogrammeerd, maar die op basis van cad-tekeningen van het product en sensoren snappen wat ze moeten doen. En ook: met een digital twin van je productielijn heel snel en met zo min mogelijk kosten aanpassingen aan een product inregelen, of werkinstructies via beeldscherm, ar-bril of beamer projecteren zodat complexe taken eenvoudig uitvoerbaar worden.’

Smitzh wordt gecoördineerd door Innovationquarter en TNO, en wordt mede mogelijk gemaakt door de partners Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, FME, De Haagse Hogeschool, TU Delft, Hogeschool Rotterdam, HI (Holland Instrumentation), Koninklijke Metaalunie en Ministerie EZK.

Augmented reality in een productieomgeving, wat levert dat op? Die vraag staat centraal in de pilot die Boers & Co en TNO momenteel doen. Het onderzoek valt onder het Smitzh-project ‘Guided manufacturing’.