Smart Industry zorgt voor extra banen

Alexander Pil
12 november 2014

Iets later dan oorspronkelijk de bedoeling was, heeft minister Kamp van Economische Zaken dinsdag dan toch de Actieagenda Smart Industry in ontvangst genomen. In deze agenda staat wat er moet gebeuren om de kansen te verzilveren die de vervlechting van productie met ict biedt. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry, liet er tijdens de presentatie bij techincubator Yes!Delft geen twijfel over bestaan: ‘Onze ambitie is een nog sterkere Nederlandse industrie die groeit en voor banen zorgt. Niet meedoen is geen optie. Zonder Smart Industry geen extra groei en geen extra banen.’

Volgens Dezentjé heeft Nederland alles in huis om van Smart Industry een succes te maken. ‘We hebben een krachtige industriële basis van grote ondernemingen én mkb’ers. We hebben een uitstekende ict-infrastructuur. Samenwerken zit in ons dna. Kortom, we hebben alle mogelijkheden om de Nederlandse economie op voorsprong te brengen en tot de kopgroep van de wereld te laten behoren op het gebied van slimme productie. De Actieagenda zet hier op in.’

In de Actieagenda Smart Industry staat beschreven wat er moet gebeuren om deze ambitie te verwezenlijken. Om te beginnen moet iedereen zich gaan realiseren hoe groot het economische en maatschappelijke belang van investeren in Smart Industry is, namelijk groei en banen. Veel bedrijven zijn zich al bewust van de noodzaak en de kansen maar er is een even grote groep ondernemers die nog onvoldoende inzicht heeft in de digitale revolutie die zich om hen heen afspeelt. Het Team Smart Industry stelt zichzelf als doel om ook die partijen bij het initiatief te betrekken.

De tweede actielijn is wat concreter. In zogeheten Fieldlabs gaan bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren. Fieldlabs bieden de mogelijkheid tegen lage kosten en met weinig eigen risico te onderzoeken wat Smart Industry voor een bedrijf kan betekenen. Zo kan een bedrijf nieuwe technologieën testen zonder zelf dure machines te hoeven aanschaffen. Verder wordt vanuit de Fieldlabs een structurele samenwerking gezocht met kennisinstituten, universiteiten en onderwijsinstellingen. In de Actieagenda zijn tien Fieldlabs gedefinieerd die komend jaar al aan de slag gaan.

De ontwikkelingen rond Smart Industry gaan ook de manier van werken veranderen. Dezentjé: ‘Veel beroepen zullen veranderen door Smart Industry. Dat betekent dat werknemers, op alle niveaus, blijvend moeten investeren in kennis en vaardigheden. Die mogelijkheid moet hen worden geboden en werknemers moeten de mogelijkheden zelf ook grijpen. Het vraagt om aangepaste opleidingen, om een goede afstemming tussen school en bedrijf, om aandacht voor sociale innovatie. Ook daar hebben we in de Actieagenda aandacht aan besteed.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!