Smart industry vraagt nieuwe skills en aanpassingen in opleiding

Alexander Pil
25 november 2020

Technologische innovaties zorgen dat werk verandert en deze verandering gaat steeds sneller. Hierdoor sluit de onderwijspraktijk steeds minder goed aan op de vraag op de arbeidsmarkt. Daarom is hier in opdracht van FME en Koninklijke Metaalunie door onderzoeksbureau Panteia onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek komt een aantal ontwikkelingen naar voren over de skills die medewerkers op mbo-niveau nodig (gaan) hebben.

Foto: FME

Veel bedrijven zijn hun productieprocessen aan het automatiseren en de informatiestromen aan het digitaliseren. In dit proces krijgt de medewerker een andere, meer toezichthoudende rol, waar proceskennis en technisch inzicht belangrijker wordt. Een machine weet namelijk niet waarom iets goed of fout gaat, dat moet de mens bepalen.

Tegelijkertijd signaleert men de ontwikkeling waar optica, sensoren en software wordt geïntegreerd in producten en productieprocessen. Medewerkers moeten met deze technologieën kunnen omgaan. Hoe stel je ze af? Hoe kunnen ze het best worden toegepast in de machines en producten? En wat kun je met de data die wordt gegenereerd? Medewerkers moeten brede digitale skills beheersen om technologieën goed te kunnen begrijpen. Ook wordt kennis van meet- en regeltechniek belangrijker dan voorheen. Vakkrachten moeten weten hoe zij optica en sensoren kunnen integreren, afstellen en onderhouden. Dat vraagt ook steeds vaker om de beheersing van een brede diversiteit aan digitale skills, waaronder programmeervaardigheden, en skills met betrekking tot data science en dataveiligheid.

Door de hiervoor geschetste technologische ontwikkelingen wordt het voor bedrijven mogelijk om aan veel unieke klantvragen te voldoen. De klantvraag staat centraler in het proces en medewerkers komen vaker in contact met de klant. Goede communicatieve vaardigheden (ook in het Engels) worden daardoor steeds belangrijker.

De gevolgen van technologische ontwikkelingen op de benodigde skills op mbo-niveau zijn met dit onderzoek zichtbaar geworden. Het biedt FME de handvaten om samen met het onderwijs aan de slag te gaan om beter in te spelen op de vragen van onze lidbedrijven, zowel voor het opleiden van jongeren, als voor het bij- en opscholen van de medewerkers.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.