Shell trekt EU-project inspectierobots

Alexander Pil
4 september 2013

De Europese Commissie heeft samen met een consortium van tien Europese bedrijven onder aanvoering van Shell het startschot gegeven voor het Petrobot-project. Doel van de samenwerking is om robots te ontwikkelen die mensen kunnen vervangen bij de inspectie van drukvaten en opslagtanks die vaak worden gebruikt in de olie-, gas- en petrochemische sector.

Op dit moment moeten olie-, gas- en petrochemische installaties buiten bedrijf worden gesteld om ervoor te zorgen dat inspecteurs er veilig in kunnen werken. Daarvoor is het niet voldoende om een klep te sluiten maar moeten de reservoirs worden losgekoppeld van de actieve delen van de installatie. Vervolgens moeten ze grondig worden gereinigd om alle producten te verwijderen die ontvlambare of giftige gassen kunnen afgeven. In grote reservoirs worden vervolgens steigers geplaatst, zodat de inspecteurs overal bij kunnen. Na afloop van de inspectie, die vaak een paar uur duurt, moet al dit werk in omgekeerde volgorde worden verricht. Met robottechnologie kan deze procedure worden vereenvoudigd, stellen de onderzoekspartners.

Petrobot heeft een looptijd van drie jaar. De partners komen uit Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Naast Shell komt de Nederlandse inbreng van A. Hak, Quasset en Vopak. Het totale budget bedraagt 6,2 miljoen euro waarvan de EU 3,7 miljoen voor haar rekening neemt.

Binnen het Petrobot-project zal er nieuwe robotinspectietechnologie worden ontwikkeld en gevalideerd voor de twee doeleinden. Ten eerste voor de inwendige inspectie van buiten bedrijf gestelde reservoirs: een robot (slangenarmrobot of robot met rupsbanden) wordt via een mangat of een andere opening in het reservoir geplaatst, nadat dit buiten bedrijf is gesteld. Ten tweede voor inspectie van opslagtanks terwijl deze in bedrijf zijn: een robot wordt in de tank geplaatst terwijl het product (aardolie of tussenproducten) in de tank blijft. De robot onderzoekt de bodem van de tank vervolgens op beschadigingen. Alle Petrobots zullen gebruikmaken van speciale inspectiewerktuigen om de wanden en bodems van reservoirs te onderzoeken. Daarvoor dienen ze te beschikken over dezelfde inspectiecapaciteiten als menselijke controleurs.