Semi voorziet drie groei-jaren voor chipmachinemakers

Paul van Gerven
21 juni

Chipfabrikanten gaan de komende jaren steeds meer frontend-machinerie kopen. Hun gezamenlijke uitgaven klimmen volgens Semi naar een recordhoogte van 119 miljard dollar in 2026. De stijging volgt op een verwachte daling van 18 procent tot 74 miljard dollar dit jaar. ‘De verwachte groeigolf onderstreept de sterke seculaire vraag naar halfgeleiders’, zegt Semi-ceo Ajit Manocha. ‘Zowel de foundry- als de memorysector zal een prominente rol spelen in deze expansie, een duidelijk signaal dat de vraag naar chips toeneemt in een breed scala van eindmarkten en toepassingen.’

De wereldwijde uitgaven aan 300mm-fabapparatuur stijgen naar verwachting met 12 procent tot 82 miljard dollar in 2024, met 24 procent tot 101,9 miljard dollar in 2025 en met 17 procent tot 118,8 miljard dollar in 2026. Foundry zal naar verwachting de boventoon voeren met 62,1 miljard dollar in 2026 (ten opzichte van 44,6 miljard dollar in 2023), gevolgd door memory met 42,9 miljard dollar (een stijging van 170 procent ten opzichte van 2023).