Samenwerking topprioriteit van verbouwd NWO

14 april 2015

NWO geeft de komende jaren meer prioriteit aan het bevorderen van samenwerking binnen het Nederlandse onderzoek. Dat staat in de nieuwe strategie die de onderzoeksfinancier gisteren heeft gepresenteerd. Het gaat om samenwerking tussen onderzoekers en disciplines, maar ook tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven en andere organisaties. Ook zal het economische en maatschappelijke rendement van onderzoek een belangrijkere rol gaan spelen in de financiering. De Nationale Wetenschapsagenda, die NWO mede helpt opstellen, geldt daarbij als leidraad.

Vandaag maakte staatssecretaris Dekker tevens bekend hoe het bestuur van NWO wordt gereorganiseerd. Er komt een centrale raad van bestuur, waaraan vier actieve wetenschappers deelnemen. Elk van deze wetenschappers vertegenwoordigt een wetenschappelijk domein, dat wordt gevormd door clustering van de huidige gebieden en instituten. Er komen vier domeinen: Technische en toegepaste wetenschappen, Sociale en geesteswetenschappen, Bètawetenschappen en Zorgonderzoek en medische wetenschappen. Het bestuur krijgt verder een fulltime voorzitter en een financiële en operationele portefeuillehouder.

NWO verdeelt jaarlijks 650 miljoen euro aan onderzoeksprojecten. Het aandeel dat is geoormerkt voor de topsectoren – 275 miljoen euro waarvan ongeveer 100 miljoen voor publiek-private samenwerking – blijft gelijk, maar ook de onderzoeksagenda van de topsectoren zal zich moeten voegen naar de doelstellingen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Andere elementen in NWO’s koerswijziging zijn onder meer de bekostiging van grote onderzoeksfaciliteiten, waarvoor een overkoepelende strategie zal worden geformuleerd, permanente evaluatie van het bestaansrecht van onderzoeksinstituten als Astron en Fom, en scherpere subsidievoorwaarden om publicatie in open-accesstijdschriften te bevorderen.