Rutte opent Fieldlab op Hannover Messe

Alexander Pil
28 april 2016

Op de Hannover Messe hebben premier Rutte en Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME en Smart Industry, maandag het Fieldlab the Smart Connected Supplier Network geopend. Het Fieldlab legt de focus op samenwerken en informatie delen in de hightechtoeleverketen over bedrijfsgrenzen heen. Naar schatting kan een veilige efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel 20 procent schelen in kosten en fouten.

Het Fieldlab is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, TNO, de maakbedrijven NTS-Group, KMWE en Euro-Techniek en de ict-leveranciers Isah en MKG. In het slim verbonden toeleveranciersnetwerk van het Fieldlab moet het veel gemakkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel data als product- of ontwerpdata en offerte- en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dat wordt belemmerd door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit). Het toeleveranciersnetwerk waar het Fieldlab zich op richt, bestaat uit circa driehonderd bedrijven achter grote hightechspelers zoals ASML, Thales en Philips Healthcare.

De maakbedrijven en hun ict-leveranciers zijn onder begeleiding van TNO gestart met het ‘digitaliseren van de keten’. In zogeheten pressure cookers zijn al afspraken gemaakt over de wijze waarop orders digitaal kunnen worden uitgewisseld tussen klanten en leveranciers. Een gezamenlijke tabel vertaalt als het ware de informatie van de ene toepassing naar de andere zonder dat bedrijven hun werkwijze hoeven aan te passen. Maakbedrijven kunnen met deze afspraken veel tijd en geld besparen doordat systemen beter op elkaar aansluiten.

Het slim verbonden toeleveranciersnetwerk kan op termijn internationaal doorbreken door zijn lagere transactiekosten en minder uitval door communicatiefouten. In het eindbeeld zijn drie cruciale factoren op orde: data kan én eenvoudig (gemak/laagdrempelig) én op een betrouwbare manier (governance/veiligheid) worden gedeeld én de data is interoperabel.

Op gebied van de veiligheid van de uitgewisselde informatie zal dit Fieldlab samenwerken met het door Thales geïnitieerde Fieldlab The Garden en het door de Duitse overheid en Fraunhofer geïnitieerde initiatief Industrial Data Space. Voor dat laatste is eerder deze maand een intentieverklaring getekend tussen TNO en Fraunhofer.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.