Rockwell ziet zwakke markt door sterke dollar

Nieke Roos
11 november 2015

In zijn vierde kwartaal, eindigend op 30 september, heeft Rockwell voor 1,608 miljard dollar aan verkopen geboekt. Dat is tien procent minder dan in dezelfde fiscale periode van 2014. De daling is volgens de Amerikaanse grootmacht in industriële automatisering voor een groot deel te verklaren uit negatieve wisselkoerseffecten; organisch kromp de verkoop met iets meer dan twee procent. De nettowinst in K4 kwam negentien procent lager uit, op 201 miljoen dollar.

Deze resultaten brengen het jaartotaal op 6,308 miljard dollar aan verkopen, vijf procent minder dan in fiscaal 2014. Deze daling is geheel toe te schrijven aan wisselkoerseffecten; organisch stegen de inkomsten met een ruime procent. Onder de streep hield Rockwell 828 miljoen dollar over, ongeveer evenveel als in het voorgaande fiscale jaar.

‘Zowel de verkopen als de inkomsten in K4 lagen onder onze verwachtingen. De sales zakte wat in gedurende het kwartaal en vooral september was zwak, in het bijzonder in de Verenigde Staten’, verklaart Rockwell-ceo Keith Nosbusch. ‘Het hele fiscale jaar hebben we aanzienlijke tegenwind getrotseerd in de zware industrie, maar toch organische groei weten te realiseren. Vooral het segment Control Products & Solutions had een belangrijke bijdrage in de productiviteit.’

‘We beginnen aan fiscaal 2016 onder zwakke marktomstandigheden’, kijkt Nosbusch vooruit. ‘De zware-industriesegmenten, waaronder olie en gas, hebben zich nog niet gestabiliseerd en we zien aanhoudende volatiliteit in belangrijkende opkomende markten. In onze grootste markt, de VS, heeft de sterke dollar een negatieve impact op producenten en oem’s. Onze klanten houden daardoor de hand op de knip. Wij rekenen dan ook op een bijzonder zwakke start van het fiscale jaar en denken pas laat in 2016 jaar-op-jaargroei te kunnen rapporteren.’