Rockwell-tool helpt met optimaliseren veiligheidsprestaties

Alexander Pil
19 mei 2016

Rockwell Automation introduceert de Safety Maturity Index (SMI), een tool waarmee fabrikanten zelfstandig de effectiviteit van hun veiligheidsprogramma’s kunnen beoordelen en de prestaties van hun productiefaciliteiten optimaliseren. De SMI kan overal ter wereld worden ingezet binnen alle industriële sectoren en voor productiefaciliteiten van alle omvang, aldus Rockwell. De tool helpt fabrikanten om na te gaan hoe ze het doen qua veiligheidscultuur, overeenstemming met de wet- en regelgeving en kapitaalinvesteringen. Belangrijker nog is dat de SMI hen aanbevelingen doet voor het optimaliseren van de veiligheidsprestaties.

De drie belangrijkste aspecten van een veilige werkplek – cultuur (gedrag), naleving (procedures) en kapitaalinvesteringen (techniek) – zijn van even groot belang en van elkaar afhankelijk tijdens de ontwikkeling van een robuust en duurzaam veiligheidsprogramma. Als een bedrijf bijvoorbeeld wel zorgdraagt voor een robuuste veiligheidscultuur, maar niet investeert in veiligheidstechnologie en/of overeenstemming met de veiligheidsnormen, gaat dit ten kosten van het vermogen om het personeel een veilige werkplek te bieden. Op vergelijkbare wijze blijft er sprake van risico’s als fabrikanten wel in veiligheidstechnologie investeren, maar onvoldoende nadruk leggen op het belang van een bedrijfsbrede veiligheidscultuur.

Rockwells SMI-tool maakt alle veiligheidsaspecten meetbaar op basis van vier categorieën: het minimaliseren van de kapitaalinvesteringen (SMI 1), het realiseren van naleving (SMI 2), het voorkomen van kosten (SMI 3) en operationele uitmuntendheid (SMI 4). Fabrikanten kunnen de SMI-evaluatie voltooien door een aantal vragen te beantwoorden. Vervolgens kunnen ze vaststellen hoe hun organisatie in elk van de vier categorieën presteert. Het rapport doet waar nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

‘Het optimaliseren van de veiligheid met behulp van de SMI-evaluatie kan bijdragen aan een reductie van letsel en boetes en verbeteringen van de productiviteit op de fabrieksvloer, de efficiëntie en het moreel van werknemers’, aldus Mark Eitzman, manager Safety Market Development bij Rockwell Automation. ‘Het realiseren van optimale veiligheidsprestaties begint met het bedrijfsbreed evalueren van de huidige processen. Klanten kunnen dit nu zelfstandig doen.’