Robotisering gaat na de coronacrisis sky-high

Heico Sandee

18 december 2020

Vanaf het moment dat corona het gesprek van de dag werd, zijn veel budgetten op slot gegaan. Door de grote onzekerheid speelden bedrijven tijdelijk op safe, met een interne focus op hun eigen operatie. Inmiddels zien we gelukkig dat bedrijven weer verder kijken dan de dag van morgen en komen de eerste orders weer binnen om fabrieken en logistieke operaties te robotiseren. De coronacrisis heeft ons in een geforceerd korte tijd veel geleerd: over thuiswerken, over de afhankelijkheid van mankracht, over internationaal zakendoen, en bijvoorbeeld over de effecten van het sluiten van winkels. Deze lessen hebben een impact op keuzes die we maken, en dat gaan we ervaren in de robotisering.

Heico Sandee is cto van Smart Robotics.

Veel fabrieken moesten tijdelijk sluiten doordat de medewerkers het werk niet meer konden voortzetten onder restricties en een tekort aan arbeidskrachten. Wat ze in China reeds lange tijd ervaren, wordt nu ook duidelijk in Europa: om de industriële revolutie voort te zetten, moeten we mensen inzetten op creatieve en complexe taken. Zwaar en eentonig werk is een taak voor robots, om daarmee kosten te verlagen en door te kunnen draaien in een crisis als deze. Door de vergrijzing en het vooroplopen in massaproductie is dit voor een land als China niet nieuw, waar een op de drie robots wereldwijd wordt weggezet. Zelfs met een salarisniveau dat ver onder het westerse niveau ligt, is het zeer lastig om mensen te vinden voor het zware werk. Het zal niet lang meer duren voordat dit nijpende tekort aan arbeidskrachten ook in Europa een belangrijke drijfveer voor robotisering zal worden.

Een extreem voorbeeld vinden we in logistieke operaties, waar jaarlijks vele duizenden handen extra nodig zijn om orders te picken en pakketten bij de consument te krijgen. Ook hier zien we een sterke impact van corona, waardoor winkels moesten sluiten en e-commerce een verdere vlucht nam. Op de korte termijn heeft dit geleid tot een focus om zo veel mogelijk uit de huidige operatie te halen, maar de enige oplossing voor de nabije toekomst is dat deze logistieke bedrijven verder gaan opschalen, gebruikmakend van heel veel robots.

Ook bij de bezorgdiensten zien we dat systemen overbelast raken. Gezien de zwaarte van het werk zijn bedrijven als PostNL naarstig op zoek naar robots om hen te ondersteunen. Dit gaat natuurlijk veel verder dan het automatiseren van het huidige proces. De consument wenst steeds sneller beleverd te worden, waarbij er actief wordt gekeken naar vieruursleveringen. Met dit alles gaat de huidige opzet geen standhouden, van grote centrale logistieke centra en de talloze busjes die naar de consument rijden. Hier gaan we een kentering zien naar bijvoorbeeld microfullfilment, waar ook weer robots een centrale rol spelen om een zeer gedistribueerde operatie op een gecontroleerde manier vorm te kunnen geven.

Natuurlijk zijn er naast robots ook andere manieren om logistieke operaties te automatiseren. Ook deze oplossingen zullen we harder zien toenemen. Door de snelle veranderingen die in deze markt plaatsvinden, is er echter een sterke behoefte aan flexibele en multi-inzetbare oplossingen. De mens is daar het ultieme voorbeeld van, maar steeds meer op de voet gevolgd door de nieuwste robots gecombineerd met kunstmatige intelligentie, slimme sensoriek en geavanceerde grijpers.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

Uiteraard zijn er nog diverse andere effecten, bijvoorbeeld de toename van reshoring of robotisering in domeinen waar we dat nu nog nauwelijks zien zoals in de zorg, de bouw en de horeca. Voor mij staat het buiten kijf dat we ons kunnen opmaken voor een explosieve groei in robotisering op korte termijn.