R&d-uitgaven Nederlandse overheid stijgen fors

Paul van Gerven
26 mei 2021

De Nederlandse overheid gaat de komende jaren flink meer investeren in r&d en innovatie, becijfert het Rathenau Instituut. De uitgaven gaan omhoog van 7,3 miljard euro in 2019 naar 9,2 miljard euro in 2025, een stijging van 26 procent. De stijging is vooral te danken aan het Nationaal Groeifonds, dat vorig jaar van start ging en tegen 2025 naar verwachting tot 1,3 miljard euro aan r&d- en innovatieprojecten zal financieren. Daarnaast hebben de regering en verschillende provincies geld opzij gezet om bedrijven te helpen de gevolgen van de coronacrisis op hun innovatie-activiteiten te verzachten.

Universiteiten zien hun budgetten met 5,2 procent stijgen in de periode van 2019 tot 2025. Na bezuinigingen in het begin en het midden van het vorige decennium is de financiering van andere publieke onderzoeksinstellingen de afgelopen jaren aan het stijgen. Deze zal dit jaar naar verwachting voor het eerst het niveau van 2010 overstijgen. NWO krijgt minder geld om te verdelen over onderzoeksprojecten: 730 miljoen euro in 2025, tegen 804 miljoen euro in 2019. Dat komt vooral doordat een deel van het budget van de wetenschapsfinancier wordt overgeheveld naar de universiteiten.

Voor bedrijven verhoogt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de directe r&d-uitgaven met 18,4 procent, van 740 miljoen naar 876 miljoen, vooral om publiek-private samenwerking te stimuleren.