R&D- en innovatie-uitgaven overheid over hoogtepunt heen

Paul van Gerven
18 maart 2014

De komende jaren trekt de Nederlandse overheid op alle fronten steeds minder geld uit voor R&D en innovatie. Dat heeft het Rathenau Instituut becijferd. De totale uitgaven zijn vorig jaar aan een daling begonnen: in 2018 (5,2 miljard euro) wordt er 13 procent minder uitgegeven dan in ‘topjaar’ 2013 (6,0 miljard euro). De daling geldt zowel voor financiering van publiek onderzoek als voor fiscale regelingen die innovatie bij bedrijven moet stimuleren. De WBSO- en RDA-uitgaven pieken met 1,1 miljard euro pas in 2015, om daarna in te zakken naar 981 miljoen euro in 2018.

De cijfers zijn grotendeels het gevolg van het regeerakkoord van kabinet Rutte I. Bij ongewijzigd beleid spendeert de overheid in 2018 naar schatting 0,82 procent van bbp aan R&D en innovatie. In 2013 was dat nog 0,99 procent. Afhankelijk van de ontwikkelingen bij het bedrijfsleven en in het buitenland zou Nederland daarom wat kunnen gaan zakken op innovatielijstjes.