Rapid manufacturing van titaniumstukken: nieuw project

René Raaijmakers
14 mei 2008

Sirris krijgt financiële ondersteuning voor een nieuw project om snel prototypes en kleine reeksen te maken in titanium of titaanlegeringen met materiaalgradiënten. Het gaat om een rapid-manufacturingproject voor complexe stukken titanium in het kader van het Efro-project Tiptoplam (Titanium Parts Optimised Production by Layer Manufacturing).

Voor kleine series metalen voorwerpen bestaan er enkele snelle methodes, zoals indirecte en directe rapid manufacturing. Maar deze zijn in tegenstelling tot smeden en gieten niet geschikt voor middelgrote en grote stukken. Bij directe rapid manufacturing door sintering of laserfusie worden lagen gelegd, gevolgd door bindmiddelverwijdering en sintering. Directe rapid manufacturing door sintering of laserfusie is traag en vrij duur. Voor beide methodes zijn de dichtheden en mechanische eigenschappen beperkt.

Sirris richt zich in het nieuwe project op directe fabricage van complexe stukken in titanium, Inox 316, Inconel, CoCr of Alu 4047. Het project gaat uit van laagsgewijze opbouw, complexe geometrieën met hoge toegevoegde waarde en stukken met hoge dichtheid en hoge eisen aan mechanische eigenschappen. Het is de bedoeling om de bindmiddelverwijdering en sintering te omzeilen.

In een ideaal geval moet het proces werkstukken opleveren met een materiaalgradiënt om bijvoorbeeld slagvastheid, kruipsterkte of vermoeiingssterkte te verbeteren. Volgens Sirris beantwoorden verschillende lasercladdingtechnologieën aan de criteria. Lasercladding voegt materiaalpoeder laag per laag toe en smelt het met een laser. Dat gaat niet met een poederbed maar door lokaal materiaal opspuiten. ’Lasercladding lijkt de eerste rapid-manufacturingtechnologie te zijn waarmee stukken met eigenschappengradiënten zijn te produceren‘, aldus Sirris. In dit project werkt Sirris samen met CRM, Cewac, CSL, ULG MMS en verschillende bedrijven.