Rabo: publieke investeringen in r&d betalen zich uit

Paul van Gerven
10 november 2021

Een geleidelijke verhoging van de overheidsuitgaven voor r&d tot 0,94 procent van het bnp zou volgens berekeningen van Raboresearch jaarlijks 0,5 procentpunt extra economische groei opleveren. Het scenario, gebaseerd op een oorspronkelijk voorstel dat naar voren werd gebracht door een alliantie van publieke kennisinstellingen en werkgeversfederaties, zou 2,5 euro per geïnvesteerde euro opleveren, stellen de onderzoekers.

De Nederlandse overheid besteedde 0,81 procent van het bnp aan r&d, volgens het Rathenau Instituut. Dit is vergelijkbaar met het EU-15-gemiddelde, maar blijft achter bij de overheidsuitgaven van een aantal landen waarmee Nederland zich graag vergelijkt. Het verhogen van de publieke r&d-intensiteit naar 0,94 procent zou Nederland op het niveau van Finland brengen, een van de koplopers op het gebied van r&d-uitgaven.

In het plan Kenniscoalitie wordt een extra bedrag van 21,2 miljard euro aan rijksgeld uitgetrokken, waarbij het bedrijfsleven toezegt 37,6 miljard extra te investeren.