PV-conflict: ‘China zet EU-lidstaten onder druk’

Paul van Gerven
29 mei 2013

Eurocommissaris De Gucht heeft China ervan beschuldigd EU-lidstaten onder druk te zetten om zich te verzetten tegen zijn voornemen om leges te heffen op Chinese zonnecellen. De Belg zei hier ’niet van onder de indruk te zijn‘, maar zette voor het eerst ook de deur open voor onderhandelingen. Maandag bleek dat zeker vijftien lidstaten tegen de De Guchts maatregel zijn. Volgens Reuters zijn daaronder in ieder geval Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Volgende week maakt de Commissie haar besluit bekend, en in de aanloop daarnaartoe bezigen betrokken partijen over en weer stevige taal.