Programmabureau Smart Industry roept op tot volgende stap

Alexander Pil
7 juli 2017

Demissionair minister Henk Kamp heeft de contouren van de Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 ontvangen uit handen van het Programmabureau Smart Industry. In dit document staan de ambities en speerpunten met betrekking tot het verder professionaliseren en verankeren van de Smart Industry-campagne om Nederland als modern industrieland naar een hoger niveau te tillen. Het rapport is een opmaat naar de definitieve Implementatieagenda Smart Industry 2018- 2021 die eind november 2017 wordt uitgebracht.

Nederland staat voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Grote industrielanden en concurrerende EU-landen investeren fors in de digitalisering van de industrie. Nederland staat in de top van technologische landen in de wereld, maar om die sterke positie veilig te stellen, de welvaart en werkgelegenheid structureel te versterken en de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst succesvol aan te kunnen blijven gaan, is het belangrijk verder te investeren in de Smart Industry van Nederland. Een gezonde (maak)industrie hoort daarbij, stelt het Programmabureau.

Arnold Stokking, managing directeur Industry bij TNO en een van de stuurgroepleden van het Programmabureau Smart Industry: ‘Smart Industry heeft enorm veel in beweging gebracht. De bewustwording is veel groter geworden, bij bedrijven en publiek. De specifieke fieldlabs zijn en blijven daarin erg belangrijk omdat alle partijen daar ervaring opdoen en de meerwaarde van smart oplossingen toegepast wordt. Zeer veel bedrijven zijn daar inmiddels bij betrokken. De urgentie van de campagne blijft onverminderd hoog. De volgende stap moet nu worden gezet: het verder professionaliseren en verankeren van de Smart Industry-campagne voor de industrie in het innovatiesysteem van Nederland. Deze Agenda 2018-2012 met het bijbehorende commitment van bedrijfsleven en overheid is nodig om op diverse onderwerpen de ambitie te verhogen.’