Proefproductiecentrum in steigers op Brainport Industries Campus

Alexander Pil
30 november 2021

De Eindhovense Brainport Industries Campus (Bic) wordt binnenkort verrijkt met een Pilot Manufacturing Center (PMC), waarin 3D printing, elektronicaproductie, digitalisering en geautomatiseerd 3D meten samenkomen. Met begeleiding vanuit Brainport Industries werken Bestronics, Hexagon en Amcubator samen om in PMC een aantal diensten te bieden en (proef)productie te gaan realiseren met een hightech smd-productielijn voor elektronica, een geïntegreerd additive manufacturing-machinepark en een flexible automation and validation center met de focus op automatische 3D kwaliteitscontrole. Het PMC zal niet alleen beschikbaar zijn voor Bic-bewoners, maar zich ook richten op andere bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Foto: Brainport Industries

De aanleiding voor het ontstaan van PMC waren diverse signalen uit de markt dat er behoefte bestaat aan een locatie, waarin verschillende services flexibel kunnen worden gecombineerd en gebruikt. ‘Een dergelijk faciliteit is in de Brainport-regio en zelfs op nationaal niveau nog niet beschikbaar’, aldus John Blankendaal van Brainport Industries. ‘Niet ieder bedrijf beschikt over de middelen om zelfstandig te innoveren in het productieproces. Time to market kan versneld worden door zowel de productontwikkeling als de benodigde industrialisatiestappen parallel te laten lopen. Brainport Industries heeft daarom de handschoen opgepakt om de juiste partijen bij elkaar te brengen die een dergelijke faciliteit samen kunnen realiseren met laagdrempelige toegang. Dat doen we in samenwerking met Subsidiefocus, met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van React-EU en de Provincie Noord-Brabant.’

PMC is een aanvulling op het aanbod vanuit het innovatieprogramma ‘Factory of the Future’ dat op de Bic is gevestigd. ‘De geboden services en mogelijkheden die PMC en zijn partners bieden, bestaan uit vier samenhangende activiteiten: onderzoek en ontwikkeling, pilotproductie, maar ook showroom inclusief demonstratie en testen en training en opleidingsactiviteiten die worden opgezet’, zegt Michel Weeda, innovatiemanager bij Brainport Industries. ‘PMC voorziet niet alleen in een flexibel serviceaanbod, maar zal tevens een brede opleidings- en trainingsfunctie gaan verzorgen voor zowel studenten als vakmensen in het kader van een ‘leven lang leren’.’

De inrichting van het PMC op de Bic is in volle gang. De faciliteiten zullen naar verwachting in januari 2022 beschikbaar komen voor de eerste gebruikers en de officiële opening zal spoedig daarna volgen.