Producenten industrie in augustus minder positief

Alexander Pil
30 augustus 2017

Het producentenvertrouwen daalde van 6,6 in juli naar 5,4 in augustus. Dat meldt het CBS. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun orderportefeuille. Ondanks twee maandelijkse dalingen op rij ligt het vertrouwen van de industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). De sector voor elektrotechniek en machinebouw doet het iets beter dan gemiddeld met een rapportcijfer van 5,8.

Producenten in de industrie waren in augustus vooral minder positief over hun orderportefeuille en over de productie in de komende drie maanden. Ook hun oordeel over de voorraden gereed product verslechterde. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn echter in augustus 2017 positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.