Point-One spreekt over toekomst en topsectoren

Paul van Gerven
25 oktober 2011

Vrijdag 4 november kunnen leden zich uitspreken over de toekomst van de Point-One. In het nieuwe innovatiebeleid van minister Verhagen is immers nauwelijks ruimte voor subsidies, en dus moet de vereniging op zoek naar een nieuw bestaansrecht. Zij onderzoekt mogelijkheden om haar oude rol op Europees niveau voort te zetten (vooral van waarde voor grotere spelers) en de ecosysteemfunctie uit te breiden door meer samen te werken met verwante organisatie en regio‘s (ook van waarde voor het mkb). Het ledencongres wordt georganiseerd in congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Aansluitend stelt het topteam voor Hightech Systemen en Materialen (HTSM) zijn veertien conceptroadmaps open voor discussie. Deze documenten, die 1 november in eerste versie zullen worden gepubliceerd, leggen themagewijs en op hoofdlijnen de technologische en businessuitdagingen voor de komende vijf jaar vast. Ze zullen elk jaar worden geactualiseerd. De roadmaps dienen als leidraad voor het opstellen van innovatiecontracten tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.