Pneumatische cilinder Specken-Drumag staat stil als het moet

Alexander Pil
30 mei 2012

Het positioneren van pneumatische cilinders is vaak een uitdaging. Door de comprimeerbaarheid van de perslucht en de oppervlakteverschillen tussen de zuiger- en de zuigerstangzijde is het niet eenvoudig om een pneumatische cilinder stil te laten staan. De Duitse fabrikant Specken-Drumag – in de Benelux vertegenwoordigd door Ter Horst – heeft de ZLVS-cilinder ontwikkeld die het mogelijk maakt om pneumatische cilinders in elke stand te laten stoppen en stil te laten staan.

Door middel van intern gestuurde terugslagkleppen worden beide cilinderpoorten afgesloten. De toestroom en uitstroom van perslucht in en uit de cilinder wordt geblokkeerd waardoor er geen beweging meer plaatsvindt. Alleen bij de verhoging van de last aan de zuigerstang kan de positie van de zuigerstang veranderen omdat de perslucht in de cilinder dan nog verder wordt gecomprimeerd. Bij dit soort toepassingen adviseert Ter Horst een overdrukventiel voor de begrenzing van de inwendige druk in de cilinder. Bij normale applicaties is dit overbodig.

De ZLVS functioneert als een normale pneumatische cilinder en kan dus ook worden voorzien van snelheidsregelventielen in de aansluitpoorten. De afmetingen komen overeen met de Iso VDMA-afmetingen. Hierdoor kunnen ze bestaande normcilinders vervangen tijdens een upgrade. De cilinders zijn er in de diameters 63, 80, 100 en 125 mm. Bij onveilige situaties zoals het losschieten van een persluchtleiding of het afbreken van de persluchtkoppelingen op de cilinder zal deze blokkeren.