Pleidooi voor Technologieakkoord (update)

Paul van Gerven
8 februari 2017

Naar voorbeeld van het Energieakkoord moet Nederland een Technologieakkoord afsluiten, waarin een langjarige investeringsagenda wordt vastgelegd. Daarvoor pleit 4TU-voorzitter Victor van der Chijs vandaag in het Financieele Dagblad. Als de overheid haar uitgaven voor onderzoek en innovatie opvoert, lokt dat investeringen van het bedrijfsleven en welvaartsgroei uit, stelt Van der Chijs. De bestaande innovatiestructuren hoeven wat hem betreft niet op de schop: de impuls kan via de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda worden vormgegeven.

Van der Chijs’ oproep sluit aan op die van industriële werkgevers, die dinsdag op de Dag van de Industrie in Den Haag hun pleidooi herhaalden om een miljard extra te investeren in kennis. De helft van dat bedrag is bestemd om ‘te voorkomen dat de wetenschap nog verder verschraalt’ en de andere om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. De sector benadrukt net als Van de Chijs dat continuïteit van beleid van essentieel belang is.

Update: De 4TU en de FME hebben inmiddels een eigen Technologieakkoord ondertekend. Ze roepen gezamenlijk op voor meer geld van de overheid, maar spreken ook af dat het bedrijfsleven docenten gaat leveren en om technische afstudeerders vaker naar een technische baan te laten stromen.