PLC-markt stagneert, tooling maakt het verschil

Alexander Pil
25 augustus 2014

De markt voor PLC’s en PLC-gebaseerde programmable automation controllers (PAC’s) vertoont de laatste jaren een somber beeld. In 2013 was de markt even groot als in 2011. En ook dit jaar zullen de verkopen op hetzelfde niveau uitkomen. Dat verwacht onderzoeksbureau Arc Advisory Group. Die stagnatie staat in schril contrast met de mooie groei van gemiddeld 7 procent in de jaren daarvoor. Onlangs publiceerde ook IHS tegenvallende cijfers voor de PLC-markt.

‘De technologische ontwikkelingen schuiven steeds meer weg van PLC-gecentreerde hardware’, zegt Arc-analist Florian Gülder. ‘De verschillen in cyclustijd, schaalbaarheid of CPU zijn marginaal geworden. Dit is waarom leveranciers meer investeren in software om zich te kunnen onderscheiden en om een regelrechte prijsoorlog te voorkomen.’ PLC-fabrikanten werken nauw samen met OEM’s en eindgebruikers om hun technologie te verbeteren en om een voordeel te behalen op hun concurrenten.

Een van de belangrijkste criteria waarop bedrijven een PLC kiezen, is het beschikbare gereedschap. Alle belangrijke spelers op de PLC-markt hebben daar de afgelopen jaren veel geld in gestoken. Zeker in gebieden waar lokale technische ondersteuning beperkt is, zijn de tools essentieel.

PLC-leveranciers stoppen steeds meer functionaliteit in hun producten. PLC’s zijn daardoor vaak uitgegroeid tot PAC’s, met uitgebreide controlefunctionaliteit, geïntegreerde engineeringomgeving en verbeterde connectiviteit. Volgens het Arc-onderzoek vormden PAC’s in 2007 ongeveer 40 procent van de markt. Vorig jaar lag het aandeel al op 60 procent en in 2018 zal twee derde van de markt op het conto van PAC’s komen.

Geïntegreerde veiligheidsfuncties zijn uitgegroeid tot een van de meest onderscheidende eigenschappen van PLC’s. Nieuwe regelgeving op dit gebied versterkt die trend, zeker in Europa. PAC’s zonder veiligheidsvoorzieningen worden het komende decennium een niche, verwacht Arc. Een vergelijkbare trend ziet de marktonderzoeker in cybersecurity en energiemanagement. Sinds 2009 zitten die opties steeds meer ingebakken in PAC’s. Hoewel energiemanagement op dit moment nog geen topprioriteit is, verwacht Arc dat steeds meer bedrijven hun keuze hier in de toekomst op zullen baseren.