Plan S voor verplichte open access vertraagd

Paul van Gerven
11 juni 2019

De implementatie van Plan S, waarbij Europese wetenschappers worden verplicht hun resultaten te publiceren in een open access-tijdschrift, is een jaar opgeschoven naar 1 januari 2021. Het uitstel is noodzakelijk om onderzoekers en uitgevers meer tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Daarnaast zijn de voorgestelde regels aangepast om tegemoet te komen aan de kritiek van de wetenschappelijke gemeenschap en uitgevers.

Een belangrijke verandering is dat wetenschapsfinanciers, die Plan S hebben opgezet, niet langer rekening houden met impactfactoren van tijdschriften bij de overweging wie ze willen financieren. Veel wetenschappers vreesden afgesneden te worden als ze niet langer in staat waren om te publiceren in de meest prestigieuze tijdschriften van hun vakgebied, mocht deze ervoor kiezen om niet open access te worden.

Ook opgenomen in de nieuwe richtlijnen is een alternatieve route voor onderzoekers om te voldoen aan Plan S, namelijk door een peer-reviewed versie van een artikel in te dienen in een vrij toegankelijke institutionele of disciplinaire repository. Deze versies zullen niet worden onderworpen aan een embargo.