Picanol kan niveau 2013 niet vasthouden in 2014

Alexander Pil
12 maart 2015

2013 was een recordjaar voor Picanol. In lijn met de verwachting heeft het Ieperse bedrijf dat niveau in 2014 niet kunnen evenaren. De geconsolideerde omzet daalde van 560 miljoen naar 418 miljoen euro. Ook de nettowinst zakte in: van 73 naar 52 miljoen euro.

Om de pijn wat te verzachten zal Picanol voor het eerst sinds het boekjaar 2007 – en dus voor het eerst sinds Luc Tack het roer overnam – dividend uitkeren. Slechts 10 cent per aandeel, maar toch. Een groot deel daarvan zal overigens doorvloeien naar ceo Tack die ongeveer 15,7 miljoen van de 17,7 miljoen aandelen controleert.

De Picanol-divisie Weaving Machines kende een aarzelende start in 2014 op basis van het zwakkere orderboek eind 2013. De eerste jaarhelft werd gekenmerkt door een lagere vraag naar weefmachines wereldwijd. Dit resulteerde in een forse daling van de bestellingen in vergelijking met het recordjaar 2013. In het vierde kwartaal van 2014 steeg de vraag naar Picanol-weefmachines, waarbij het technologisch marktleiderschap van Picanol extra ondersteund werd door de zwakkere euro.

De lagere vraag vanuit Weaving Machines vertaalde zich ook in een omzetdaling voor Industries in 2014. Die terugval werd ten dele gecompenseerd door een stijgende omzet voor andere klanten, waarbij Industries volop inzet op engineered casting solutions (Proferro) en zijn controllercompetenties (Psicontrol) om nieuwe projecten aan te trekken.

Voor het lopende halfjaar verwacht Picanol een omzetstijging te realiseren, om te landen tussen de omzet van de eerste jaarhelft van 2013 en die van 2014.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!