Personeelstekort in techniek loopt terug

Paul van Gerven
16 december 2013

In betrekkelijk korte tijd is het perspectief van technisch opgeleiden op de arbeidsmarkt verslechterd. Waar twee jaar geleden nog werd gevreesd voor grote tekorten, noemt het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) de kansen van net afgestudeerde bèta’s op een passende baan niet meer dan ‘redelijk’ voor hbo’ers en wo’ers. Dat is overigens nog altijd beter dan de kansen die werkzoekenden gemiddeld hebben in Nederland; voor hen is het perspectief ‘matig’.

Het ROA verklaart de omslag in de eerste plaats door de aanhoudende economische malaise, die zeker in een conjunctuurgevoelige sector als de techniek hard doorwerkt. Ook blijken ouderen langer door te werken en neemt de instroom van afgestudeerden toe.

Er zijn overigens grote verschillen tussen disciplines. Naar werktuigbouwkundigen en academische elektrotechnici blijft bijvoorbeeld grote vraag bestaan.