Overwerk Nedcar naar vier halve dagen

Alexander Pil
29 augustus 2018

Om de productieachterstand in te halen, droeg VDL Nedcar zo’n zesduizend medewerkers onlangs op om twee zaterdagen over te werken. De mededeling stuitte op veel verzet. Het management heeft de regeling in overleg met het personeel veranderd. Het productiepersoneel draait nu vier zaterdagen een extra middagdienst.

Stakingen en vakantie hebben de Bornse autofabriek op productieachterstand gezet. Daardoor gaat VDL Nedcar het niet halen om dit jaar het afgesproken aantal auto’s te produceren. Dat zou een knauw kunnen betekenen voor de relatie met opdrachtgever BMW. De directie vindt de extra inzet daarom noodzakelijk.