Overname Siemens Hengelo door VDL afgerond

Alexander Pil
19 november 2018

VDL Groep heeft Siemens Hengelo als honderdste werkmaatschappij toegevoegd aan zijn industriële familiebedrijvengroep. De in juli aangekondigde overname is afgerond. VDL brengt de activiteiten van Siemens Hengelo onder in twee bedrijven. De meeste medewerkers komen in dienst bij VDL Energy Systems en blijven gasturbines en compressoren assembleren en onderdelen daarvan produceren die aan Siemens zullen worden toegeleverd. Andere medewerkers gaan binnen het hightechcluster van VDL ETG Technology & Development Hengelo ontwikkelwerkzaamheden verrichten voor ASML. Meerjarige werkgaranties met zowel Siemens als ASML vormen de basis van de overname.

Met Siemens is voor het eerste jaar na de overname een transitieperiode afgesproken. Gedurende deze periode zal in eerste instantie de orderportefeuille van Siemens worden uitgeleverd. Met de assemblage van gasturbines en compressoren, waarmee gas onder hoge druk door gasleidingen wordt gepompt, breidt VDL zijn competenties in de olie- en gasindustrie verder uit. Een aantal bedrijven dat reeds deel uitmaakt van VDL Groep levert eveneens toe aan deze sectoren.

VDL neemt het totaal aantal van 430 voltijdsbanen over van Siemens Hengelo. VDL Energy Systems biedt werk aan 230 medewerkers en bij VDL ETG Technology & Development Hengelo zal sprake zijn van ongeveer 130 arbeidsplaatsen. ‘We hebben ons eraan gecommitteerd dat, zodra de overige medewerkers beschikbaar komen in de transitieperiode, we ons uiterste best zullen doen om nieuw werk te creëren of hen elders bij VDL onder te brengen’, stelt VDL-topman Willem van der Leegte.

‘Door de combinatie van vakmanschap met robotisering en automatisering laten we zien dat de hoogwaardige maakindustrie in Nederland toekomst heeft. Deze overname past perfect in dat beeld’, gaat Van der Leegte verder. ‘Het is fantastisch dat door het overnemen van de activiteiten van Siemens Hengelo zoveel hoogwaardig vakmanschap voor de maakindustrie behouden kan blijven. Met de kennis en kunde van onze nieuwe medewerkers kunnen we de samenwerking met onze vooraanstaande partners, Siemens en ASML, verder verstevigen. Met deze overname versterken we onze engineeringscapaciteit bij VDL ETG Technology & Development naar ruim 350 medewerkers. Verder kunnen we met de competenties van onze nieuwe collega’s in Hengelo én door middel van samenwerking met andere VDL-bedrijven nieuwe productmarktcombinaties gaan ontwikkelen.’ Van der Leegte wil met VDL Energy Systems ook een rol spelen in de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.