Ortlinghaus levert koppelingen en remmen voor explosiegevaarlijke omgevingen

Paul van Gerven
6 augustus 2009

Ortlinghaus biedt een uitgebreid programma Atex-gecertificeerde koppelingen en remmen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen. Zij zijn dan ook voorzien van alle bijbehorende en gewenste documenten die de betrouwbaarheid onderschrijven.

Sinds het van kracht worden van de Atex-richtlijn, moeten alle componenten die bedoeld zijn voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen worden gecontroleerd. In de meeste gevallen voert een onafhankelijk instituut deze certificering uit. Gedurende het testtraject kijkt het of geen van de eigenschappen van een bepaalde component of samenstelling leidt tot het ontstaan van een explosie.

Vooral koppelingen en remmen zijn componenten die tot op detailniveau moeten worden beoordeeld. Deze componenten produceren immers warmte als gevolg van wrijving. De hoeveelheid warmte mag niet boven een bepaald maximum uitkomen omdat er dan een potentiële ontstekingsbron ontstaat.

Bij Ortlinghaus-koppelingen en -remmen is de gebruiker verzekerd van een betrouwbaar product. Deze producten zijn bij levering voorzien van speciale Atex-productinformatie evenals een ontwerpblad, conformiteitverklaring en – indien gewenst – een ontstekingsgevaaranalyse.

In Nederland wordt Ortlinghaus vertegenwoordigd door De Graaf Aandrijvingen uit Dordrecht.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Cocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!