Ook in 2021 omzetdaling techsector

Alexander Pil
1 september 2020

De coronacrisis heeft de maak- en technologische industrie in volle omvang bereikt. Uit de derde enquête die FME onder haar leden heeft gehouden naar de gevolgen van de pandemie, blijkt dat bijna 80 procent van de bedrijven in de technologische sector ook volgend jaar nog te maken krijgt met omzetdaling of stilstaande groei. De grootste oorzaak is aanhoudende vraaguitval.

Bron: FME

Een derde van de respondenten komt, ondanks de steunmaatregelen van de overheid, alsnog in de liquiditeitsproblemen in 2021. Terwijl 60 procent van de bedrijven al maatregelen heeft genomen of dat op korte termijn gaat doen. Denk aan het afbouwen van de flexibele schil, het niet verlengen van tijdelijke contracten en reorganisatie.

Er is maar één weg uit de crisis, stelt FME: innovatie. Maar meer dan driekwart van de respondenten kan de investeringen in innovatie de komende tijd niet verhogen. ‘Dat is zeer schadelijk, ik roep het kabinet op om op Prinsjesdag met de beloofde extra investeringen in innovatie te komen’, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Het optuigen van een deeltijd-WW is nog steeds een grote wens van ondernemers in de sector. Ruim 40 procent zegt deze de komende tijd nodig te hebben.