Gebrek aan kennis staat toepassing voorspellend onderhoud in de weg

Alexander Pil
7 juli 2020

Bijna de helft (47 procent) van de leidinggevenden in industriële bedrijven zegt goed bekend te zijn met alle mogelijkheden van voorspellend onderhoud. Er is veel interesse in het thema: bijna twee derde van de leidinggevenden ziet het zitten om de technologie binnen de eigen organisatie toe te passen. Maar dat gebeurt nog lang niet altijd, blijkt uit een marktonderzoek van Axians en Panelwizard. Slechts een derde van de 211 respondenten vindt dat de eigen organisatie voldoende gebruikmaakt van predictive maintenance.

Precies hier wringt ook de schoen binnen het thema. Onvoldoende kennis is met afstand de meest gekozen reden om geen gebruik te maken van predictive maintenance. Dit staat in schril contrast met het gegeven dat slechts drie op de tien managers hulp nodig zegt te hebben bij de implementatie ervan. De rest wijst externe hulp ronduit af (37 procent!) of heeft er geen mening over. Dit is des te meer opvallend omdat een externe specialist ook kan helpen bij het op een na grootste struikelpunt, namelijk onvoldoende data.

Hoewel bijna de helft van de respondenten zegt goed bekend te zijn met de mogelijkheden van predictive maintenance, valt er op dit gebied nog een wereld te winnen. Nog niet de helft van de bedrijven heeft de eerste noodzakelijke stap gezet; actief data verzamelen uit machines. Nog minder vaak is er sprake van een duidelijke strategie op het gebied van predictive maintenance. Opmerkelijk is dat veel organisaties het als lastig ervaren om relevante stuurinformatie te halen uit verzamelde machine- en productiedata.