Ontvangers valorisatiesubsidies bekendgemaakt

Pieter Edelman
1 juli 2013

Technologiestichting STW heeft zeven keer twee ton toegekend aan wetenschappers om hun vinding te commercialiseren, de zogenaamde Valorisation Grant fase 2. Daarnaast zijn achttien beurzen uitgedeeld in fase 1, een subsidie van 25 duizend euro, bedoeld om de haalbaarheid van commercialisering te onderzoeken.

Van de tweede-fase-grants gaan er twee naar de TU Delft. Martijn Wisse werkt er aan een robotsysteem om de buitenkant van schepen te reinigen, terwijl hoogleraar Robert Staszewski een project voor 3D-sensoren marktrijp wil maken. Ook de TU Eindhoven krijgt twee fase-2-subsidies. Hoogleraar Bert Brouwers ontvangt de beurs voor een nieuw type sneeuwschuiver die veel efficiënter is dan de huidige modellen en hoogleraar Philips de Goey krijgt de subsidie voor de Cyclox-brandstof, die efficiënt uit plantenafval verkregen kan worden.

Verder is er een fase-2-grant bestemd voor hoogleraar Albert Polman van het Amolf, voor een technologie om met een lichtmicroscoop voorbij de diffractielimiet van licht te kijken met behulp van een elektronenbundel. Ysbrand Wijnant van de UT krijgt een fase-2-subsidie voor een methode die het omgevingslawaai van auto‘s of spoorwegen vermindert met sleuven langs de wegkant.

De laatste fase-2-grant is bestemd voor het Apps4Air-project van de Radboud-onderzoeker Peter Lucas, waarbij een smartphone-app zonder tussenkomst van een arts voorspellingen kan doen over de gezondheid van COPD-patiënten. De smartphone kan daarvoor verbonden worden met bijvoorbeeld apparatuur om de longfunctie te meten.

Van de fase-1-grants zijn er zeven bestemd voor de TU Delft, vier voor de Universiteit Twente, twee voor het Nijmeegse UMC en twee voor de Radboud Universiteit, terwijl de TU Eindhoven, het AMC en de Universiteit Leiden er elk één ontvangen.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!