‘Ongelooflijk mooi waartoe een gezamenlijk doel kan leiden’

Marcel Rietkerk (45) is verantwoordelijk voor een team van 32 engineers binnen de NTS-divisie Mechatronics. Samen zorgen zij ervoor dat componenten, producten en systemen van klanten in een hoger volume kunnen worden gemaakt. De afgelopen jaren verdubbelde het team in omvang en het groeit nog steeds. ‘Mijn teamleden zijn mensen die gas willen geven en erop uit willen. We willen Champions League spelen. Soms heb je een moment dat het spannend is om een systeem werkend te krijgen, maar dan is iedereen zo gedreven dat het toch lukt.’

Daniëlla van Laarhoven is tekstschrijver voor NTS.

27 mei 2020

‘Alles wat onze klanten ontwikkelen en wat onze divisie Development & Engineering ontwikkelt, is bedoeld om er uiteindelijk een serie van te bouwen’, vertelt Marcel Rietkerk, engineermanager bij NTS Mechatronics. ‘Mijn afdeling is verantwoordelijk voor de technische realisatie van series. Je hebt een model of een prototype en dat moet worden opgeschaald. Als een klant op dit moment één systeem per maand produceert en hij wil de productie opschalen en er vijftien per maand gaan produceren, betekent dat wezenlijke andere vereisten in zowel het ontwerp, de werkplek als de procesinrichting.’

Marcel Rietkerk: ‘Mijn uitdaging is om ervoor te zorgen dat de teamsamenstelling klopt en dat mensen voldoende inzicht hebben in elkaars capaciteiten.’

‘Wat het werken in dit team typeert, is dat je met heel diverse mensen te maken hebt, zowel binnen NTS als bij leveranciers en klanten. Binnen NTS heb je bijvoorbeeld te maken met new product logistics – zij richten de toeleverketen in. Sommige systemen die we maken, bestaan uit wel vijfentwintighonderd componenten. Die moeten allemaal worden ingekocht en tijdig worden geleverd. Het is een heel uitdagende opgave om te organiseren voor een product dat continu in ontwikkeling is.’

‘Mijn team ontwerpt geen product, systeem of component. We dragen bij aan het optimaliseren en perfectioneren van het ontwerp zodat het geschikt is om in volume te produceren. Daarin werken we intensief samen met onze klant. We zijn verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van de meest efficiënt mogelijke situatie.’

‘Het is daarom heel waardevol om een beroep te kunnen doen op mensen met praktijkkennis’, stelt Rietkerk. ‘Mensen die vanuit de praktijk weten wat maakbaar is. Wat betreft ervaring en kennis is er een heel leuke wisselwerking in het team. Er zijn teamleden met jaren technische ervaring, maar ook jonge mensen die heel behendig zijn met computers en software. Aan mij de uitdaging om ervoor te zorgen dat die kennis wordt gedeeld en dat de gewenste kruisbestuiving plaatsvindt.’

Polen

‘Voor mijzelf was de keuze voor een engineersopleiding eigenlijk heel logisch. Mijn vader zat in het vak. Toen ik was afgestudeerd als mechatronica-engineer bij Fontys Hogescholen, kreeg ik een brochure in handen van een van de technische toeleveranciers in de regio. Ik was direct enthousiast en startte er als constructeur. Uiteindelijk heb ik bij mijn eerste werkgever ook de salesengineering en de inrichting van een erp-pakket leren kennen.’

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

‘Normaal gesproken kom je als engineer niet zozeer met bedrijfsprocessen in aanraking, maar door het vanaf nul inrichten van een erp-pakket kreeg ik inzicht in alle processen die relevant zijn voor een optimale inrichting van je bedrijf. De combi tussen de techniek en bedrijfskunde heb ik daarna altijd in mijn functies behouden. Mijn tweede werkgever was een Pools bedrijf waar ik de mogelijkheid had een managementfunctie te vervullen. Dat en het feit dat ik graag een periode in het buitenland wilde wonen, gaven voor mij de doorslag om er te beginnen.’

‘We zijn heel agile, maar ook continu bezig processen te borgen en risico’s te elimineren.’

‘Van leven in het buitenland leer je ontzettend veel. Hoewel Polen niet heel ver van hier is, is de cultuur er echt heel anders. Werken in het buitenland is bovendien wezenlijk anders dan er op vakantie gaan. Wanneer je er werkt, leer je de cultuur pas echt kennen. Uiteindelijk heb ik er vierenhalf jaar gewoond. Op dat moment moest ik een keuze maken: of een sociaal leven opbouwen in Polen of terug naar Nederland gaan – je kunt immers niet in twee werelden blijven leven.’

Teamvorming

‘Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om terug te gaan naar Nederland, maar ben er wel bij een heel internationaal bedrijf gaan werken met vestigingen over de hele wereld. Als projectmanager heb ik productieprocessen opgezet in allerlei landen en met mensen van allerlei nationaliteiten. Het internationale karakter zie je ook terug in NTS. Dat is ook heel internationaal en heeft vestigingen in onder meer Azië en Oost-Europa. Ook de klanten van NTS zijn multinationale oem’s.’

‘Als projectmanager heb je geen vast team, aan projecten zit een duidelijke kop en een staart. Een afdeling is aan de andere kant nooit klaar. Het was bewust mijn ambitie om een afdeling te managen. Je krijgt dan veel meer te maken met mensen, teamvorming en het organiseren van processen en rollen. Mijn team is de technische vraagbaak voor de hele organisatie. Problemen oplossen moet je leuk vinden en voor mij geldt dat je het leuk moet kunnen maken.’

‘De diversiteit in mijn team is leuk. De uitdaging voor mij is om ervoor te zorgen dat de teamsamenstelling klopt en dat mensen voldoende inzicht hebben in elkaars capaciteiten en kenmerken. Uiteraard is niet iedereen hetzelfde. Er zijn mensen die tot op detailniveau pakketten beheersen en er zijn mensen die wanneer een product of machine niet blijkt te werken supersterk zijn in het out-of-the-box troubleshooten en op die manier de machine toch werkend krijgen. Waar het om gaat, is dat iedereen zijn specialisme heeft maar dat iedereen ook een beetje generalist moet kunnen zijn.’

Niet micromanagen

‘De snelle groei van NTS zie je ook in mijn team’, vertelt Rietkerk. ‘De behoefte aan mensen die kunnen wat wij doen, is groot. In tweeënhalf jaar tijd is mijn team twee keer zo groot geworden. Het is ook een heel veelzijdige baan. New product introduction- en productie-engineers zijn mensen die in de praktijk staan, continu in de weer zijn met het onderhouden van contacten bij de klant, bij toeleveranciers en in de interne organisatie. Het is daardoor heel dynamisch. Bovendien krijg je te maken met een zekere mate van druk. Wanneer een systeem niet werkt, kan dat geen maand duren. Die situatie moet zo snel mogelijk worden opgelost.’

‘Soms heb je zo’n moment dat het heel spannend wordt, maar dat iedereen zo gedreven is dat het tocht lukt. Dan krijg je zo’n enorm commitment, zo’n enorme drive. Wij willen Champions League spelen. Dan moet er in een team een bepaalde flow komen. Wanneer een team een gezamenlijk doel heeft, is het ongelooflijk mooi waartoe dat kan leiden’, zegt Rietkerk trots.

‘Mensen bij NTS zijn bijzonder sterk in die gedrevenheid en collegialiteit. We schakelen snel, denken out of the box, pakken dingen snel op. We zijn heel agile, maar zijn gelijktijdig continu bezig de processen te borgen en risico’s te elimineren’, aldus Rietkerk. ‘Wat je hier krijgt, is veel vertrouwen en de kans om de handschoen op te pakken. Ik heb alleen maar professionals in mijn team en wil niet micromanagen. Mijn teamleden zijn mensen die gas willen geven en eropuit willen.’